Suomen vaakuna

REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING

Bästa utlandsfinländare, kära vänner!

År 2020 går mot sitt slut. Året har varit exceptionellt. Coronaepidemin har försatt oss alla i en ny situation. Många av er utlandsfinländare har varit tvungna att stanna långa tider åtskilda från era närmaste här i Finland. Oron för den egna och de anhörigas hälsa har varit stor.

Det fysiska avståndet kan ha känts långt, men jag tror att de känslomässiga banden till Finland har förblivit starka och kanske rentav stärkts. Även om tiderna är svåra och vi har upplevt förluster finns det hopp. Vi kommer att klara det här, överallt.

Det är fint att ni firar Finlands självständighet där ute i världen. På grund av coronaviruset hyllar vi i år vårt självständiga fosterland på ett annat sätt än tidigare. Men det gör inte dagen mindre betydelsefull. Tvärtom.

Ni representerar Finland ute i världen. Var och en av er bär vår blåvita flagga med värdighet oavsett var ni befinner er. Finland behöver sina vänner ute i världen. Ett varmt tack till er alla för det.

Jag vill önska er alla utlandsfinländare och finskättlingar runt om i världen en riktigt god självständighetsdag!

Sauli Niinistö (allekirjoitus)
Sauli Niinistö
Republikens president

Tervehdys ulkosuomalaisille 2020 SV (PDF)