Grants to Finnish communities abroad

 

English-language guidelines are in preparation and will be updated on this page by the end of 2022.
Thank you for your patience.

Suomi-Seuran jakamat yhteisöavustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustukset maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä määrärahasta.

Edellytämme, että hakija perehtyy tämän sivun hakuehtoihin ja -ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika

Yhteisöavustuksen hakuaika on kerran vuodessa 1.11. – 28.2.

Kuka voi hakea?

Yhteisöavustusta voivat hakea ulkosuomalaisyhteisöt, joiden pääasiallinen toiminta tapahtuu Suomen ulkopuolella ja pääasiallinen kohderyhmä on ulkosuomalaiset. Yhteisön toiminnan tulee olla sen kohderyhmälle avointa.

Mihin tarkoitukseen?

Ulkosuomalaisyhteisöt voivat hakea yhteisöavustusta

 • tapahtumiin
 • kertaluonteisiin hankintoihin
 • projekteihin ja hankkeisiin
 • tiedotukseen (esim. jäsenlehdet)
 • yhdistyksen perustamiskuluihin

Yhteisöavustusta voi yhdellä hakukerralla hakea enintään kolmeen erilliseen tarkoitukseen eli hankkeeseen. Erillisiin hankkeisiin haetaan avustusta samalla lomakkeella. Mikäli samalta hakijalta tulee useampi hakulomake, otetaan näistä huomioon vain yksi. Samaan kertaluonteiseen hankintaan (esim. tietokone) ei voi saada avustusta useana peräkkäisenä vuotena.

Minkä suuruinen avustus on?

Yhteisöavustus toimii hankkeen osarahoituksena ja sen suuruus arvioidaan hakijakohtaisesti.

Millä perusteella avustusta myönnetään?

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Arviointiperusteissa voi olla vuosittain vaihtuvia painotuksia ja näistä ilmoitetaan aina haun avaamisen yhteydessä. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään kunakin vuonna erikseen. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota myös avustusta hakevan yhteisön taloudelliseen tilanteeseen ja siitä muodostuvaan tarpeeseen. Hakija voi halutessaan selvittää yhteisön taloudellista tilannetta hakulomakkeella Viesti Suomi-Seuralle -kohdassa tai erillisellä liitteellä.

Kuka päättää avustuksen suuruudesta?

Hakemuksia arvioi Suomi-Seuran hallituksen nimeämä työryhmä, jonka edustajat ovat Suomi-Seuran työntekijöitä tai hallituksen jäseniä. Avustuspäätökset työryhmän esityksestä tekee Suomi-Seuran hallitus.

Milloin avustus maksetaan?

Avustukset maksetaan hakijoiden hakulomakkeella ilmoittamalle tilille normaalisti kesäkuun loppuun mennessä.

Avustusta ei voida myöntää, jos

 • hakija on yksityishenkilö
 • hakija on yritys
 • hakijan pääasiallinen toimintaympäristö on Suomi
 • hakemus on puutteellinen, eikä hakija ole pyynnöstä huolimatta toimittanut puuttuvia tietoja
 • hakija ei ole toimittanut Suomi-Seuralle tiliselvitystä saamistaan edellisistä yhteisöavustuksista
 • avustusta haetaan yhteisön toiminnan peruskuluihin esim. toimitilan vuokraan

Avustuksen käyttöaika

Avustukset myönnetään kalenterivuodeksi ja myönnetty avustus tulee käyttää myöntövuoden loppuun mennessä.

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saanut yhteisö on velvollinen tekemään selvityksen avustuksen käytöstä Suomi-Seura ry:lle tätä tarkoitusta varten osoitetulla sähköisellä lomakkeella. Selvitys tulee tehdä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Mitä liitteitä tarvitaan?

Hakemuksessa ei edellytetä liitteitä, mutta mikäli hakija haluaa toimittaa liitteitä hakemuksensa tueksi, on niille paikka hakulomakkeella.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu oheisella sähköisellä lomakkeella:

Yhteisöavustuksen hakulomake

Ohjeet verkkolomakkeiden käyttöön

Account for the use of the grant 2022

Account for the use of the grant 2021