Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Tuomas Hovi toteuttaa kyselytutkimuksen muutuvasta ulkosuomalaisuudesta.

Utflyttningen från Finland har varit ökande under de senaste decennierna och ett fenomen som ändrar karaktär. Den har lett till en omfattande offentlig debatt och oro gällande till exempel s.k. begåvningsflykt. I projektet Föränderlig utlandsfinländskhet genomförs ur detta perspektiv en omfattande enkätundersökning som kartlägger utflyttning och utlandsfinländskhet riktad till dels dem som flyttat ut från Finland 2017–2019, dels till de utlandsfinländare som bott utomlands längre. I undersökningen analyseras dessutom befintligt statistiskt material som är kopplat till ämnet. En sammanfattande rapport över de viktigaste observationerna från enkätundersökningen utarbetas också. Projektet genomförs i samarbete med Kyrkostyrelsens utrikesavdelning, Finland-Samfundet, Finlands Sjömanskyrka och Folkupplysningssällskapet.

Svara på enkäten senast den 15 november 2020https://response.questback.com/kirkontutkimuskeskus/u4ul4aa45k

Närmare upplysningar:

Tuomas Hovi, tuomas.hovi@migrationinstitute.fi, tfn 050 337 9195

Miika Tervonen, miika.tervonen@migrationinstitute.fi, tfn 050 3727 800