Finlandsbron har förnyats

I vår har Finland-Samfundets medlemstidning genomgått en fullständig metamorfos – såväl dess layout som dess innehåll. I fortsättningen kan du läsa artiklar på svenska och engelska i adressen www.suomi-seura.fi. Vad tycker du vi har lyckats med i nya tidningen? Vad ska finslipas ytterligare? Sänd respons per e-post till adressen tiedote@suomi-seura.fi

Finland Bridge redesigned

During the spring, both the looks and contents of the Finland Society’s membership magazine underwent a transformation. From now on the articles in Swedish and English are available at www.suomi-seura.fi. What do you find particularly inspiring in the new magazine? Which parts need more polishing? Send us feedback by email to tiedote@suomi-seura.fi