Du kan få EU:s coronaintyg från Kantatjänsterna och hälsovården

Finland tog i bruk EU:s gemensamma coronaintyg (EU Digital Covid Certificate) sommaren 2021. Detta coronaintyg innehåller uppgifter om de coronavaccinationer du fått, resultat av coronavirustest och tillfrisknande från covid-19.

Personer som inte kan använda Kantatjänsterna eller befullmäktiga någon annan att använda dem kan få ett utskrivet coronaintyg från hälsovården. EU-medborgare utan finländsk personbeteckning kan få ett vaccinations- eller testresultatintyg som uppfyller EU-kraven från hälsovården. Detta förutsätter att vaccinet getts eller testet tagits i Finland.

Vid alla hälsovårdsorganisationer är det fortfarande inte möjligt att printa ut ett EU-coronaintyg. Av denna orsak ger hälsovårdsorganisationerna närmare instruktioner lokalt, hur personer utan finsk personbeteckning kan få ett utprintat EU-coronaintyg. Närmare instruktioner ska kollas upp från den hälsovårdsorganisation som gett vaccinet eller utfört coronavirustestet.

I EU-coronaintyg utfärdade i Finland är uppgifterna på finska, svenska och engelska. Intyget innehåller en QR-kod som gör det möjligt att kontrollera innehållet och att intyget är genuint. Alla EU-intyg är gratis.

Vaccination utomlands

Du får ett EU-coronaintyg i det land där du fått vaccinet. EU-länder ska utfärda ett intyg också i efterhand. I Finland kan du för tillfället få ett coronavaccinationsintyg endast om vacciner som getts och används i Finland.

Om möjligt ska alla vaccindoser fås i samma land. Om du fått din första vaccindos utomlands kan du ändå få andra dosen i Finland – särskilt om du fick första dosen i ett annat EU-land. Har du haft covid-19 ska du be om ett intyg om tillfrisknande i det land där du fått ett positivt testresultat.

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Fpa förbereder en teknisk implementerings- och driftsmodell för att utfärda ett EU-koronavaccinationsintyg i Finland till personer som vaccinerats i länder utanför EU med Covid-19-vacciner som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Dessutom undersöks möjligheten att utfärda ett certifikat för vaccinprodukter som finns på Världshälsoorganisationens (WHO) nödanvändingslista. Personer som vistas eller är bosatta i Finland och som har vaccinerats i länder utanför EU kan få ett EU-vaccinationsintyg i Finland tidigast i slutet av oktober 2021.

Digitala coronacertifikat i vissa länder utanför EU kan redan verifieras digitalt i EU-länder. Bland dessa länder finns bl.a. Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Turkiet och Ukraina. Antalet länder kommer att öka i takt med att EU och olika länder utanför EU kommer överens om certifikatens kompatibilitet.

Resenärer ska ta reda på kraven i reslandet och vara särskilt försiktiga

I allmänhet ska du helst fortfarande inte resa internationellt på grund av att coronaläget ännu är dåligt i många länder. Dessutom kan situationen och regionala restriktionerna förändras mycket plötsligt.

Innan du reser ska du absolut ta reda på vilket coronaintyg du behöver för att komma in i reslandet och genom eventuella transitländer. Ytterligare ska du följa med coronaläget och coronaanvisningarna i reslandet, transitländerna och Finland. Reseanvisningarna och reserestriktionerna i EU-länderna finner du på webbplatsen Re-open EU.

Coronatester för resor från Finland utomlands ska tas inom privata hälsovården och dessa tester kostar. Du får ett EU-testresultatintyg också om privata coronatester. De tester som tas då du återvänder till Finland omfattas av offentliga hälsovården och är gratis. Du ska helst boka ett test på förhand i tjänsten FINENTRY.

Du ska allmänt taget vara särskilt försiktig då du reser. Coronavirusläget kan ändras plötsligt i ett land eller en region.

 

Ytterligare uppgifter: