Publicerad 24.9.2021, uppdaterad 14.12.2021

EU:s gemensamma coronaintyg

Finland tog i bruk EU:s gemensamma coronaintyg (EU Digital Covid Certificate) i somras. Coronaintyget består av intyg om vaccinationer, coronavirustest och tillfrisknande från covid-19. Du kan utnyttja EU-coronaintygen vid gränser inom EU. Tanken är att göra det enklare att röra sig tryggt och fritt. Varje land beslutar dock självt vilka coronaintyg det förutsätter av inresande, till exempel huruvida ett vaccinationsintyg räcker eller krävs det dessutom ett coronatest. Varje EU-land kan ytterligare självt besluta om EU:s gemensamma coronaintyg eventuellt används också för något annat.

I Finland har EU:s coronaintyg två användningsändamål – det fungerar som coronapass i Finland och kan användas i samband med resor. Från och med den 16 oktober 2021 har användningen av coronapass varit ett alternativ till regionala coronarestriktioner – passet ger då tillträde till lokaler och funktioner för vilka det finns restriktioner, till exempel restauranger, nattklubbar samt evenemang och tillställningar. Det kan inte krävas att covidintyget visas upp på ställen som kan anses vara nödvändiga med tanke på ett normalt liv eller tillgodoseendet av lagstadgade rättigheter och tjänster. Intyg får alltså inte krävas av kunderna till exempel på apotek eller i affärer.

EU-intygen om coronatest och tillfrisknande från covid-19 har du kunnat få från Kantatjänsterna sedan den 14 juli. EU:s coronavaccinationsintyg har varit tillgängligt från samma källa sedan den 22 juni. Personer som inte kan använda Kantatjänsterna eller befullmäktiga någon annan att använda dem kan få ett utskrivet coronaintyg från den hälsovårdsenhet där vaccinet getts eller testet tagits. Också EU-medborgare utan finländsk personbeteckning kan få ett vaccinations- eller testresultatintyg som uppfyller EU-kraven från hälsovården. Detta förutsätter att vaccinet getts eller testet tagits i Finland.

Alla hälsovårdsorganisationer kan ännu inte skriva ut EU-coronaintyg. Därför har det getts närmare anvisningar lokalt om hur personer utan finländsk personbeteckning kan få ett utskrivet EU-coronaintyg. För närmare anvisningar kontakta därför den hälsovårdsorganisation som gett vaccinet eller tagit coronatestet.

I EU-coronaintyg utfärdade i Finland är uppgifterna på finska, svenska och engelska. Intyget innehåller en QR-kod som gör det möjligt att kontrollera innehållet och att intyget är genuint. Alla EU-intyg är gratis.

Vaccinationer och test utomlands

I regel får du coronavaccinationsintyget i det land där du fått vaccinet. Negativa testresultat gäller endast en kort tid. Därför ska du vid behov inte endast testa dig i avreselandet utan testa dig på nytt i inreselandet. Intyget om tillfrisknande från covid-19 ska du begära av det land där du fått positiva testresultatet.

Vaccinationer inom EU

I regel får du EU-coronaintyget i det land där du fått vaccinet. EU-länder ska utfärda ett intyg också i efterhand.

Om möjligt ska alla vaccindoser fås i samma land. Om du fått din första vaccindos utomlands kan du ändå få andra dosen i Finland. Detta är möjligt särskilt om du fick första dosen i ett annat EU-land.

Har du fått vaccindoserna av vaccinationsserien i olika EU-länder får du intyget om en komplett vaccinationsserie i det land där du fick den sista dosen.

Vaccinationer utanför EU

Har du fått coronavaccin i ett land utanför EU kan du utnyttja det digitala covid-19-intyg som detta land utfärdat inom EU på samma sätt som EU:s coronaintyg, om EU och landet ingått ett avtal om kompatibilitet för intygen.

Hittills har följande länder (och territorier) utanför EU anslutit sig till EU:s system för digitala covidintyg: Albanien, Andorra, Armenien, Cape Verde, El Salvador, Förenade Arabemiraten, Färöarna, Georgia, Israel, Island, Libanon, Liechtenstein, Marocko, Moldavien, Monaco, Nordmakedonien, Norge, Nya Zeeland, Panama, San Marino, Schweiz, Serbia, Singapore, Togo, Turkiet, Ukraina, Storbritannien och Vatikanstaten. Covidintyg som utfärdats i de 28 länderna (och territorierna) godkänns av EU på samma villkor som EU:s digitala covidintyg och de länderna accepterar i gengäld EU:s covidintyg.

Har ett avtal om kompatibilitet för vaccinationsintyg inte ingåtts kan du be kommunala hälsomyndigheten att utfärda dig ett EU-coronavaccinationsintyg. Varje kommun informerar sina invånare om lokala förfarandet för att utfärda EU-coronavaccinationsintyg. För att få ett vaccinationsintyg ska du kontakta lokala hälsovården per telefon eftersom varifrån du får intyget kan variera efter kommun. Ett EU-coronaintyg kan utfärdas endast för de vaccinpreparat för vilka Europeiska kommissionen beviljat försäljningstillstånd eller som Världshälsoorganisationen inkluderat i sin förteckning över nödanvändning. Ytterligare uppgifter: Godtagbara vaccinationsserier i Finland.

Notera dock att intyg inte beviljas resenärer eller andra som besöker Finland mycket kortvarigt. Det kan därmed hända sig att om en finländsk medborgare kommer med sin familj till Finland från ett land utanför EU endast för ett kort besök, får de inte nödvändigtvis ett coronaintyg från hälsovården fast de har en komplett vaccinationsserie som godtas i Finland eftersom de är i Finland endast kortvarigt.

Vi känner också till att alla kommuner inte för tillfället kan utfärda EU-coronavaccinationsintyg om godtagbara vaccinationer utanför EU ens till personer som bor stadigvarande i Finland.

Kan du inte få ett EU-coronavaccinationsintyg till exempel på grund av en kortvarig resa kan du ändå få ett EU-coronaintyg om ett negativt test genom att låta dig covid-19-testas i Finland.

Resenärer ska ta reda på kraven i reslandet och vara särskilt försiktiga

I allmänhet ska du helst fortfarande inte resa internationellt eftersom coronaläget ännu är dåligt i många länder. Dessutom kan situationen och regionala restriktionerna förändras mycket plötsligt.

Innan du reser ska du absolut ta reda på vilket coronaintyg du behöver för att komma in i reslandet och genom eventuella transitländer. Ytterligare ska du följa med coronaläget och coronaanvisningarna i reslandet och transitländerna. Reseanvisningarna och reserestriktionerna i EU-länderna finner du på webbplatsen Re-open EU.

Coronatester för resor från Finland utomlands ska tas inom privata hälsovården och dessa tester kostar. Du får ett EU-testresultatintyg från Kantatjänsterna också om privata coronatester. De tester som tas då du återvänder till Finland omfattas av offentliga hälsovården och är gratis. Du ska helst boka ett test på förhand i tjänsten FINENTRY.

Du ska allmänt taget vara särskilt försiktig då du reser. Coronavirusläget kan ändras plötsligt i ett land eller en region.

*) Mina Kanta-sidorna är en webbtjänst för medborgare där du kan se bland annat dina hälsouppgifter och recept.

Ytterligare uppgifter: