I bilden från vänster: Kimmo Kajaste, Larserik Häggman, Markus Aaltonen, Maria Lohela, Tarja Valde-Brown, Pasi Tuominen, Malin Lindholm ja Jaana Tapanainen-Thiess. I bilden fattas Petri Tuomi-Nikula.

 

Finland-Samfundets nya styrelse sammanträdde den 3 juni för första gången under ledning av den nye ordföranden Markus Aaltonen. Mötet valde till samfundets nya vice ordförande Kimmo Kajaste och Maria Lohela.