Finland-Samfundets årsmöte 2021

Tid och plats: 30.9.2021, platsen meddelas senast två veckor före mötet på den här webbplatsen.

Årsmötet behandlar följande stadgeenliga ärenden:

  • godkänna verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen för 2020,
  • fastställa bokslutet för 2020 och bevilja ansvarsfrihet,
  • behandla verksamhetsplanen för 2021, fastställa budgeten och bestämma storleken på medlemsavgiften,
  • välja nya styrelseledamöter i stället för dem som står i tur att avgå och
  • välja en revisor och en revisorssuppleant.

Möteshandlingarna sänds på begäran per e-post till medlemmar två veckor före mötet.
Medlemmar som godkänts före slutet av föregående år är röstberättigade på årsmötet. Har de dock inte betalat medlemsavgiften för föregående år före årsmötet har de inte rösträtt. Varje person- och organisationsmedlem har en röst.

Företrädare för organisations-medlemmar ska ha fullmakt. För att garantera ett smidigt möte ber vi alla att anmäla sig senast två veckor före mötet 16.9.2021
per e-post: [email protected]

FINLAND-SAMFUNDETS STYRELSE