Finland-Samfundet: Många utlandsfinländare drömmer om att återvända till Finland

16 december 2020

Utomlands bor runt 300 000 finländska medborgare – bland dem dryga 250 000 röstberättigade. Hela 2010-talet var nettoinvandringen negativ bland finländska medborgare, det vill säga det flyttade fler medborgare bort från än tillbaka till Finland. Siffrorna för 2020 ser dock annorlunda ut. Finland-Samfundet vill göra det lättare för utomlands bosatta finländare att flytta tillbaka och anser att kvalificerade utlandsfinländare kan hjälpa oss att åtgärda växande arbetskraftsbehovet i vårt land.

Större behov av råd bland utlandsfinländare

Världshändelserna återspeglas i verksamheten på Finland-Samfundet. Särskilt brexit och coronavirusepidemin har ökat behovet av anvisningar och råd bland utlandsfinländare. Hos rådgivningstjänsterna på Finland-Samfundet har detta inneburit fler kontakter och besökartoppar på webbsidorna år 2020.

På basis av kontakterna kan vi notera att villigheten att flytta tillbaka ökar bland utlandsfinländare. I osäkra världsläget funderar många på att återvända till Finland. Förfrågningar om återflyttning kommer från hela Europa. Intresset för att återvända verkar dock vara störst i Sverige, Storbritannien och Spanien. Ser vi på länderna utanför EU är USA landet därifrån samfundet kontaktas mest.

Däremot har Finland-Samfundet haft klart färre kontakter rörande flyttning utomlands i år. Förfrågningarna har främst gällt arbete utomlands. Särskilt i höstas ställde pensionärer frågor om flyttning tillbaka till hemvistlandet.

Finland-Samfundet utvecklar väg till Finland för kvalificerade

Utlandsfinländare har ställt fler frågor om sysselsättningsmöjligheter och distansarbete i Finland. Finland-Samfundet vill göra det lättare för utomlands bosatta finländare att flytta tillbaka och anser att kvalificerade utlandsfinländare kan hjälpa oss att åtgärda växande arbetskraftsbehovet i vårt land. Just nu utvecklar vi tillsammans med våra nätverk en väg till Finland för kvalificerade återflyttare.

Då coronavirussituationen drar ut på tiden kan återflyttningen synas i statistiken med viss fördröjning. Förberedelserna kan ta länge och till sist leder planerna inte nödvändigtvis till en återflyttning. Studier av och enkäter om återflyttning avslöjar att återflyttare behöver stöd särskilt i samband med sysselsättning och anpassning. Fast många utomlands bosatta finländare drömmer om att återvända kan svårigheter med att hitta arbete och anpassa sig och avsaknaden av nätverk sätta stopp för slutliga flyttbeslutet.

Också under osäkra tider känns Finland fortfarande som ett tryggt land. Dess styrkor är bland annat jämlikhet, bra utbildning, innovation, utrymme, naturen och en enkel vardag för familjer. Finland ska utnyttja dessa styrkor och stöda återflyttningen bland utlandsfinländare.

Nettoinvandringen av finländska medborgare 2010–2020* (år 2020 januari–oktober). 

Bild: Nettoinvandringen av finländska medborgare 2010–2020* (år 2020 januari–oktober). Källa: Statistikcentralen.

Finland-Samfundet är expert på utlandsfinländskhet. Vi ger råd åt finländare som rör sig i världen och bevakar utlandsfinländarnas intressen. Finland-Samfundet driver utlandsfinländarparlamentet och ger ut tidskriften Finlandsbron https://suomi-seura.fi/suomen-silta-lehti/.

Ytterligare uppgifter: verksamhetsledare Tina Strandberg, Finland-Samfundet, tina.strandberg@suomi-seura.fi, tfn +358 (0)44 7129 230, www.suomi-seura.fi