EU:n koronatodistus ja matkustaminen pandemian aikana

EU:n yhteinen koronatodistus otettiin Suomessa käyttöön kesällä

EU:n yhteinen koronatodistus (EU Digital Covid Certificate) otettiin Suomessa käyttöön kesällä. Koronatodistus sisältää todistukset koronarokotuksista, koronavirustestituloksesta ja sairastetusta koronavirustaudista. EU:n koronatodistuksia voidaan käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella. Tavoitteena on helpottaa turvallista ja vapaata liikkumista. Kukin EU-maa voi itse päättää todistuksen mahdollisista muista käyttötarkoituksista.

EU:n todistukset koronavirustestistä ja sairastetusta koronavirustaudista ovat olleet saatavilla Omakannasta* 14.7. alkaen. EU:n koronarokotustodistuksen on voinut saada Omakannasta 22.6. alkaen. Heinäkuussa EU:n koronatodistuksen oli hakenut Omakannasta yhteensä 420 400 henkilöä, rokotustodistuksen haki Omakannassa 382 800 henkilöä, todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta haki 31 000 henkilöä ja todistuksen sairastetusta koronasta haki 6 600 henkilöä.

Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista. Myös EU-kansalaiset, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voivat saada EU:n vaatimukset täyttävän koronarokotustodistuksen tai testitulostodistuksen terveydenhuollosta. Edellytyksenä on, että rokotus on annettu tai testi on otettu Suomessa.

Kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa ei vielä ole EU-koronatodistusten tulostamismahdollisuutta. Tästä syystä terveydenhuollon organisaatiot ohjeistavat tarkemmin paikallisesti, miten henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta voivat saada tulostetun EU-koronatodistuksen. Tarkemmat ohjeet tulee tarkistaa rokotuksen antaneesta tai koronavirustestin tehneestä terveydenhuollon organisaatiosta.

Suomesta saaduissa EU:n koronatodistuksissa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Todistuksessa on QR-koodi, josta todistuksen sisältö ja aitous voidaan tarkistaa. Kaikki EU-todistukset ovat maksuttomia.

Ulkomailla annetut rokotukset ja ulkomailla tehdyt testit

EU:n koronatodistuksen saa siitä maasta, jossa rokotus on annettu. EU-maiden tulee antaa todistus myös jälkikäteen. Suomessa koronarokotustodistuksen voi tällä hetkellä saada vain Suomessa annetuista ja Suomessa käytössä olevista rokotevalmisteista.

Lähtökohtaisesti kaikki rokoteannokset tulisi ottaa samassa maassa. Jos henkilö on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa ulkomailla, on toinen rokoteannos kuitenkin mahdollista saada Suomessa. Tämä onnistuu erityisesti siinä tapauksessa, että henkilön ensimmäinen rokote on saatu toisessa EU-maassa. Mikäli henkilö on saanut rokotussarjan rokoteannokset eri EU-maissa, saa hän todistuksen täydestä rokotesarjasta siitä maasta, missä jälkimmäinen rokotuksista on annettu.

Negatiiviset testitulokset ovat voimassa lyhyen ajan, joten lähtömaassa otetun testin jälkeen kannattaa hakeutua kohdemaassa uuteen testiin tarvittaessa. Todistus sairastetusta koronavirustaudista tulee pyytää siitä maasta, jossa positiivinen testitulos on tehty.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kela valmistelevat teknistä toteutusta ja toimintamallia, joiden avulla Suomessa voidaan myöntää EU:n koronarokotustodistus henkilöille, jotka on rokotettu EU:n ulkopuolisissa maissa Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymillä Covid-19-rokotteilla. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta myöntää todistus myös Maailman terveysjärjestön (WHO) hätäkäyttölistalla olevista rokotevalmisteista. Suomessa oleskelevat tai asuvat, EU:n ulkopuolisissa maissa rokotetut henkilöt voivat saada EU:n rokotustodistuksen Suomesta aikaisintaan lokakuun lopulla.

Tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden digitaaliset koronatodistukset voidaan jo tällä hetkellä tarkastaa digitaalisesti EU-maissa. Näiden maiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Turkki ja Ukraina. Maiden määrä lisääntyy sitä mukaa, kun EU ja eri EU:n ulkopuoliset maat sopivat todistusten yhteensopivuudesta.

On hyvä pitää mielessä, että kukin maa päättää itse, millaisia koronatodistuksia se edellyttää maahan saapuvilta.

Matkustajan on selvitettävä kohdemaan vaatimukset ja noudatettava erityistä varovaisuutta

Yleisesti kansainvälistä matkustamista on yhä syytä välttää, koska koronatilanne on edelleen huono useissa maissa ja viruksen ilmaantuvuus ja alueelliset rajoitteet saattavat muuttua hyvinkin yllättäen.

Ennen matkalle lähtöä tulee selvittää huolella, mikä koronatodistus kohdemaan, ja mahdollisen läpikulkumaan, rajanylitykseen tarvitaan. Lisäksi matkustajan täytyy seurata kohdemaan ja läpikulkumaan koronatilannetta ja -ohjeistusta. EU-maiden matkustusohjeet ja -rajoitukset on koottu Re-open EU -verkkosivustolle (reopen.europa.eu).

Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkustamisen takia tehtävät koronatestit toteutetaan yksityisessä terveydenhuollossa. Nämä koronatestit ovat maksullisia. Myös yksityisellä tehdyistä koronatesteistä saa EU:n testitulostodistuksen Omakannasta. Suomeen palattaessa tehtävät testit ovat julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia. Paluutesti kannattaa varata etukäteen FINENTRY (finentry.fi)-palvelun kautta.

Yleisesti matkustaessa on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Koronavirustilanne voi eri maissa ja alueilla muuttua äkillisesti.

*) Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään.

Lisätietoa: