EU:n koronatodistus ja matkustaminen pandemian aikana

Julkaistu ensimmäisen kerran 31.8.2021, viimeisin päivitys 21.12.2021

EU:n yhteinen koronatodistus 

EU:n yhteinen koronatodistus (EU Digital Covid Certificate) otettiin Suomessa käyttöön kesällä 2021. Koronatodistus sisältää todistukset koronarokotuksista, koronavirustestituloksesta ja sairastetusta koronavirustaudista. EU:n koronatodistuksia voidaan käyttää rajanylitystilanteissa EU-alueella. Tavoitteena on helpottaa turvallista ja vapaata liikkumista. Kukin maa kuitenkin päättää itse, millaisia koronatodistuksia se edellyttää maahan saapuvilta (esim. riittääkö koronarokotustodistus vai vaaditaanko lisäksi koronatesti). Kukin EU-maa voi myös itse päättää EU:n yhteisen koronatodistuksen mahdollisista muista käyttötarkoituksista.

Suomessa EU:n koronatodistuksella on kaksi käyttötarkoitusta: Se toimii koronapassina ja sitä voi käyttää matkustaessa. Koronapassin käyttö on 16.10.2021 alkaen ollut vaihtoehto alueellisille koronarajoituksille, jolloin passi on mahdollistanut sisäänpääsyn  niihin tiloihin ja toimintoihin, joita koskevia rajoituksia on voimassa (esimerkiksi ravintoloihin, yökerhoihin sekä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin). Koronapassin esittämistä ei kuitenkaan voi edellyttää paikoissa, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien ja palveluiden nauttimisen kannalta välttämättömiä. Todistusta ei siis saa edellyttää asiakkailta esimerkiksi apteekeissa tai kaupoissa.

21.12.2021 tehdyn hallituksen päätöksen johdosta uusia koronarajoituksia astuu voimaan pääasiassa 28.12.2021 alkaen, ravintolarajoituksia jo jouluaattona. Koronapassi otetaan osittain pois käytöstä väliaikaisesti. Hallituksen säätämät rajoitukset koskevat erityisesti rajojen ja ravintoloiden rajoituksia. Lue ja kuuntele lisää päätöksistä täältä.

EU:n todistukset koronavirustestistä ja sairastetusta koronavirustaudista ovat olleet saatavilla Omakannasta* 14.7. alkaen. EU:n koronarokotustodistuksen on voinut saada Omakannasta 22.6. alkaen. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollosta siitä yksiköstä, jossa rokotus on annettu tai testi on tehty. Myös EU-kansalaiset, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voivat saada EU:n vaatimukset täyttävän koronarokotustodistuksen tai testitulostodistuksen terveydenhuollosta. Edellytyksenä on, että rokotus on annettu tai testi on otettu Suomessa.

Kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa ei ole EU-koronatodistusten tulostamismahdollisuutta. Tästä syystä terveydenhuollon organisaatiot ohjeistavat tarkemmin paikallisesti, miten henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta voivat saada tulostetun EU-koronatodistuksen. Tarkemmat ohjeet tulee tarkistaa rokotuksen antaneesta tai koronavirustestin tehneestä terveydenhuollon organisaatiosta.

Suomesta saaduissa EU:n koronatodistuksissa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Todistuksessa on QR-koodi, josta todistuksen sisältö ja aitous voidaan tarkistaa. Kaikki EU-todistukset ovat maksuttomia.

Ulkomailla annetut rokotukset ja ulkomailla tehdyt testit

Saat koronarokotustodistuksen lähtökohtaisesti siitä maasta, jossa olet saanut rokotuksen. Negatiiviset testitulokset ovat voimassa lyhyen ajan, joten lähtömaassa otetun testin jälkeen kannattaa hakeutua kohdemaassa uuteen testiin tarvittaessa. Todistus sairastetusta koronavirustaudista tulee pyytää siitä maasta, jossa positiivinen testitulos on tehty.

EU:ssa annetut rokotukset

EU:n koronatodistuksen saa lähtökohtaisesti siitä maasta, jossa rokotus on annettu. EU-maiden tulee antaa todistus myös jälkikäteen.

Lähtökohtaisesti kaikki rokoteannokset tulisi ottaa samassa maassa. Jos henkilö on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa ulkomailla, on toinen rokoteannos kuitenkin mahdollista saada Suomessa. Tämä onnistuu erityisesti siinä tapauksessa, että henkilön ensimmäinen rokote on saatu toisessa EU-maassa.

Mikäli henkilö on saanut rokotussarjan rokoteannokset eri EU-maissa, saa hän todistuksen täydestä rokotesarjasta siitä maasta, missä jälkimmäinen rokotuksista on annettu.

EU:n ulkopuolella annetut rokotukset

Jos henkilö on saanut koronarokotuksen EU:n ulkopuolisessa maassa, voi hän hyödyntää kyseisen maan myöntämää digitaalista Covid-19-todistusta EU-alueella samaan tapaan kuin EU:n koronatodistusta, jos EU ja kyseinen maa ovat sopineet todistusten yhteentoimivuudesta.

Tällä hetkellä EU:n kanssa sopimuksen tehneitä valtioita ovat: Albania, Andorra, Armenia, Cape Verde, El Salvador, Färsaaret, Georgia, Israel, Islanti, Libanon, Liechtenstein, Marokko, Moldova, Monaco, Pohjois-Makedonia, Norja, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Sveitsi, Turkki, Togo, Ukraina, Uusi Seelanti, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Vatikaanivaltio. Näiden maiden tai alueiden myöntämät covid-19-todistukset hyväksytään EU:ssa samoin edellytyksin kuin EU:n digitaalinen koronatodistus. Samoin ne puolestaan hyväksyvät EU:n digitaalisen koronatodistuksen.

EU:n digitaalisen koronarokotustodistuksen myöntäminen EU:n ulkopuolella rokotuksen saaneelle

Jos sopimusta rokotustodistusten yhteentoimivuudesta ei ole tehty, voi henkilö pyytää kunnan terveysviranomaista myöntämään hänelle EU-koronarokotustodistuksen. Kukin kunta tiedottaa asukkaitaan paikallisista toimintamallista EU-koronarokotustodistuksen myöntämiseksi. Rokotetodistuksen saamiseksi on hyvä olla paikalliseen terveydenhuoltoon yhteydessä puhelimitse, sillä käytännöt siitä, mistä todistus on mahdollista saada, voivat vaihdella kunnittain. EU-koronatodistus voidaan myöntää ainoastaan rokotevalmisteista, joille Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö on listannut hätäkäyttöön. Lisätietoa hyväksytyistä rokotteista: ”Hyväksyttävät koronarokotussarjat Suomessa” (THL)

Huomioitavaa on kuitenkin, että todistuksia ei myönnetä matkailijoille tai muille hyvin lyhytaikaisesti Suomessa vieraileville. Voi siis olla, että mikäli Suomen kansalainen perheineen saapuu EU:n ulkopuolisesta maasta vain vierailemaan Suomessa, eivät he välttämättä saa terveydenhuollosta koronatodistusta vaikka heillä olisikin Suomessa hyväksytty täysi rokotussarja, koska he ovat Suomessa vain lyhytaikaisesti.

Tiedossamme myös on, etteivät kaikki kunnat tällä hetkellä voi myöntää EU-koronarokotustodistuksia EU:n ulkopuolella annetuista hyväksytyistä rokotuksista edes Suomessa vakinaisesti asuville.

Jos henkilö ei voi saada EU-koronarokotustodistusta esimerkiksi lyhytaikaisen matkan vuoksi, hänen on mahdollista käydä Suomessa covid-19 testissä ja negatiivisella testituloksella saada EU:n koronatodistus.

(Lisäys 21.12.:) Tartuntatautilain muutoksen eduskuntakäsittelyssä on täsmennetty, että kunnan on myönnettävä kunnan asukkaalle, jolla on todistus toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan unionin ulkopuolella sadusta rokotuksesta, tämän pyynnöstä EU:n digitaalinen koronarokotustodistus, jos rokotus on toteutettu EU:n hyväksymällä rokotevalmisteella. Todistuksen tai sen oikeaksi todistetun käännöksen toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai EU:n ulkopuolella saadusta rokotuksesta on oltava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Laki tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 30.6.2022 asti.

(Lisäys 21.12.:) EU:n digitaaliseen koronatodistukseen rinnastuva todistus

Henkilö, joka ei asu vakinaisesti Suomessa, voi käyttää maahan saapuessaan mukanaan ollutta rajanylitykseen hyväksyttyä covid-19-tautia koskevaa luotettavaa todistusta EU:n digitaalisen koronatodistuksen asemesta 1.1.2022 alkaen 30.6.2022 asti. Voimaan tulevan tartuntatautilain EU:n digitaaliseen koronatodistukseen rinnastuvasta todistuksesta säätävän pykälän soveltaminen voidaan aloittaa kuitenkin jo 23.12.2021 alkaen.

Matkustajan on selvitettävä kohdemaan vaatimukset ja noudatettava erityistä varovaisuutta

Yleisesti kansainvälistä matkustamista on yhä syytä välttää, koska koronatilanne on edelleen huono useissa maissa ja viruksen ilmaantuvuus ja alueelliset rajoitteet saattavat muuttua hyvinkin yllättäen.

Ennen matkalle lähtöä tulee selvittää huolella, mikä koronatodistus kohdemaan, ja mahdollisen läpikulkumaan, rajanylitykseen tarvitaan. Lisäksi matkustajan täytyy seurata kohdemaan ja läpikulkumaan koronatilannetta ja -ohjeistusta. EU-maiden matkustusohjeet ja -rajoitukset on koottu Re-open EU -verkkosivustolle (reopen.europa.eu).

Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkustamisen takia tehtävät koronatestit toteutetaan yksityisessä terveydenhuollossa. Nämä koronatestit ovat maksullisia. Myös yksityisellä tehdyistä koronatesteistä saa EU:n testitulostodistuksen Omakannasta. Suomeen palattaessa tehtävät testit ovat julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia. Paluutesti kannattaa varata etukäteen FINENTRY (finentry.fi)-palvelun kautta. Lue lisää Suomeen suuntautuvasta matkustamisesta tiedotteestamme.

Yleisesti matkustaessa on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Koronavirustilanne voi eri maissa ja alueilla muuttua äkillisesti. Myös ulkoministeriö muistuttaa matkustamaan vastuullisesti Matkusta vastuullisesti – Ulkoministeriö (um.fi).

*) Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään.

Lisätietoa: