Erkännande av examina

 

Med erkännande av examina avses ett beslut om den behörighet en examen som avlagts i ett annat land ger att söka arbete eller en studieplats. Om erkännande av examina finns ytterligare uppgifter på sidorna för Utbildningsstyrelsen.