Eduskuntavaalit 2023 – Muista äänestää!

0
Eduskuntavaalien 2023 tärkeät päivämäärät: Kirjeitse äänestäminen alkaa 2.3. Ennakkoäänestys ulkomailla 22. – 25.3. Kirjeäänten oltava perillä Suomessa 31.3. Vaalipäivä 2.4. Tulokset vahvistetaan 5.4.

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Jos olet äänioikeutettu, voi äänestää eduskuntavaaleissa yhdellä seuraavista tavoista:

  • kirjeitse ulkomailta, jos asut tai oleskelet koko vaalien ajan ulkomailla.
  • missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa 22. – 28.3.2023 tai ulkomailla 22. – 25.3.2023.
  • vaalipäivänä 2.4.2023 Suomessa siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja sinulle lähetettyyn äänioikeusilmoitukseen. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–2

Kirjeäänestäminen eduskuntavaaleissa

Jos olet äänioikeutettu ja asut tai oleskelet ulkomailla koko eduskuntavaalien äänestysajan, voit äänestää myös kirjeitse:

Jos haluat äänestää kirjeitse, sinun kannattaa tilata kirjeäänestysmateriaalit viipymättä!

Voit tilata kirjeäänestyspaketin ainoastaan itsellesi ja vain ulkomailla olevaan osoitteeseen. Se voi olla myös tilapäinen osoite ulkomailla, jos oleskelet vaalien aikaan muualla kuin vakituisessa asuinpaikassasi.

Voit äänestää kirjeitse heti 2.3.2023, kun ehdokkaiden numerot on julkaistu.

Postita kirjeäänesi ajoissa ja muista maksaa lähetyskuoren postimaksu. Ulkomaan postileimalla varustetun kirjeäänen tulee olla Suomessa oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään 31.3.2023 ennen kello 19. Tämän jälkeen saapuneita ääniä ei oteta huomioon. Keskusvaalilautakuntasi nimi ja osoite löytyy äänioikeusilmoituksesta. Jos sinulla ei ole äänioikeusilmoitusta, voi tiedustella omaa kuntaansa esimerkiksi vaalipalvelupuhelimesta tai Digi- ja väestötietoviraston palvelupuhelimista.

Kirje on lähetettävä ulkomailta. Jos kuoresta puuttuu ulkomaalainen postileima, ääni voidaan jättää huomiotta.

Ennakkoäänestys ulkomailla

Äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko Suomessa tai ulkomailla.

Ulkomaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipisteet. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Osa paikoista voi kuitenkin olla auki lyhyemmänkin ajan.

Ennakkoäänestyspaikat Suomessa ja ulkomailla julkaistaan vaalit.fi-sivulla 20.1.2023.

Vaalipalvelupuhelin

Jos sinulla on kysyttävää vaaleista tai äänestämisestä, saat neuvontaa
oikeusministeriön maksuttomastan palvelunumerosta:

+358 (0)800 9 4770 (fi)
+358 (0)800 9 4771 (sv)
WhatsApp-viestipalvelu: +358 (0)50 438 873
Sähköposti: kirjeaanestys@vaalit.fi

Digi- ja väestötietovirasto tiedottaa:

Oletko muuttanut? Ilmoita siinä tapauksessa ulkomailla muuttunut osoitetietosi Suomeen

Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta meille Digi- ja väestötietovirastolle.

Osoitteen ajantasaisuus on tärkeää esimerkiksi vaalien lähestyessä. Lähetämme sinulle äänioikeudesta kertovan ilmoituskortin tiedossamme olevaan osoitteeseen. Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit.

Ilmoita uusi osoitteesi 30.1.2023 mennessä, jotta saat ilmoituskortin oikeaan osoitteeseen. Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä täysi-ikäiset Suomen kansalaiset.

Lue lisää ja tee osoitteenmuutos.

Tarkasta tämän hetkiset tietosi.