Kansanedustaja, Suomi-Seuran johtokunnan jäsen Sari Sarkomaa (kok) avasi tilaisuuden, puhetta johti Suomi-Seuran puheenjohtaja, ulkosuomalaisparlamentin puhemies Jarmo Virmavirta.

USP ja Suomi-Seura ry järjestivät perjantaina 29.9. avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden eduskunnassa aiheesta ”Missä ovat ulkosuomalaiset valtion budjetissa?”.

Tilaisuuden järjesti kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok,  Suomi-Seuran johtokunnan jäsen). Seuraavat kansanedustajat pitivät eduskuntaryhmänsä kommenttipuheenvuoron:
Aila Paloniemi (kesk), Pia Kauma (kok), Maria Guzenina (sd, Suomi-Seuran johtokunnan jäsen), Mika Raatikainen (ps), Pekka Haavisto (vihr), Matti Semi (vas), eduskuntaryhmän pääsihteeri Henrik Stenbäck (r), Antero Laukkanen (KD).
 
Kommenttipuheenvuoroissa korostuivat mm. ulkosuomalaisten merkitys yhteiskunnallisena voimavarana, eduskunnassa käsiteltävänä oleva lakiesitys kirjeäänestyksestä, ulkosuomalaisaparlamentin rahoitus ja toimintaedellytysten turvaaminen, Suomi-koulut ja niiden merkitys maailmalla suomen kielen ja kulttuurin ylläpitäjinä.  Lisäksi pidettiin tärkeänä, että vastaavia tilaisuuksia ulkosuomalaisille merkittävistä asioista pidetään jatkossa.
Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille!
Kuvassa oikealta kansanedustajat ja Suomi-Seuran johtokunnan jäsenet Maria Guzenina ja Sari Sarkomaa, kansanedustaja Pekka Haavisto sekä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön jäseniä.