Utlandsfinländare är intresserade av distansstudier i Finland. Det finns många möjligheter att studera på distans men det är inte alltid enkelt att hitta information om dem.

Pandemin har fått många att ta ett ofantligt digitalt skutt. Vi har lärt oss att utnyttja webben och webbplattformer för distansarbete i alla hörn av världen. I tillägg till distansarbete har distansstudier tillhört vardagen redan i dryga 1,5 år.

Redan länge har Finland tagit fram flexibla undervisningslösningar som beaktar individuella behov. Särskilt I gymnasieutbildningen för vuxna (s.k. aftonläroverk) har det tillämpats årskurslöshet, ett kursformat och periodsystem redan sedan decennieskiftet 1960/70. Tillgodoräknande av tidigare studier, kontinuerlig intagning, ämnesstudier, samarbete mellan två examina samt distans- och webbstudier är andra exempel på innovationer som utvecklats i vuxengymnasier under årtiondenas lopp.

Examens- eller ämnesstudent på distans

Runt 100 finländska gymnasier har distanskurser. Vuxengymnasier har det mest omfattande och mångsidigaste kursutbudet. För tillfället finns det 21 vuxengymnasier i Finland och något fler vuxenlinjer i gymnasiet.
Inom gymnasieutbildningen för vuxna studerar varje läsår cirka 7 500 examensinriktade studenter som vill avlägga hela gymnasiekursen och över 20 000 ämnesstudenter som avlägger en kombinationsexamen, vill höja sitt studentexamensvitsord eller studerar ett enda läroämne.

Vuxengymnasier erbjuder många en ny möjlighet – på vissa vuxengymnasier har rentav hälften av dem som inleder studierna tidigare studerat i ett ungdomsgymnasium eller en yrkesskola. Å andra sidan vill ämnesstudenter ofta förbättra sina arbetslivsfärdigheter, höja sina studentprovsvitsord, komplettera sina yrkesstudier, integrera sig i finländska samhället via S2-studier, komplettera sina högskolestudier eller helt enkelt förbättra sin allmänbildning.

Distansstudier också utanför Finland

Vuxengymnasier och vuxenlinjer lämpar sig lysande för distansstudier också utanför Finland. Deras verksamhetskultur karaktäriseras av flexibilitet i samband med hur undervisning arrangeras, kurser avläggs och studier handleds. Vuxengymnasier och vuxenlinjer erbjuder en möjlighet till ytterst individuella studier tack vare arrangemang som passar varje student. Flexibla studieutbudet gör det möjligt att fortskrida i egen takt och också utexamineras snabbt.

Vuxengymnasier har tagit fram distans- och webbstudiemetoder som visat sig fungera bra – de senaste åren också det effektiva stöd och den digitala handledning som webbstudier absolut kräver.

Studier i egen takt lösgjorda från periodiserade undervisningen erbjuds bland annat av Eiran Aikuislukio. Dessa studier är perfekta för distansstudier. I dem kan du inleda alla studieperioder i ett ämne i nästan vilket skede som helst under läsåret.

Studenten väljer själv studietakten

En kurs har avlagts när de obligatoriska webbuppgifterna gjorts, det vill säga studenten lärt sig det som krävs. Många kurser utnyttjar Moodle. Studenter kan själva fastställa takten så att den lämpar sig för egna beredskapen och situationen och till exempel studera vid sidan av arbete. I egen takt-kurser kan avläggas i grupp eller individuellt. Du har hela tiden tillgång till lärarstöd som dock ges på olika sätt. Praxisen kring kursutvärdering och eventuella provveckor varierar något efter skola så du får bästa beskrivningen av kurser och hur de avläggs genom att direkt kontakta vuxengymnasiet.

Nätverket av skolor som arrangerar vuxengymnasieutbildning kan redan nu för sin del besvara utmaningarna inom regionala och nationella tillgången till gymnasieutbildning i Finland. Digitala inlärningsmiljöer och lösningar kommer säkert att utvecklas mycket eftersom webbstudier blir en allt viktigare del av gymnasiestudierna och understöder redan tillgängliga inlärnings- och studiesätt. Denna utveckling gagnar också utlandsfinländska studenter.
Länkar till informationskällor: www.opintopolku.fi och www.aikuislukiot.fi

Text: regeringsråd Satu Paasilehto, undervisnings- och kulturministeriet