Finland-Samfundet tar fram en handbok för utlandsfinländska organisationer. Tanken med handboken är att erbjuda redskap för verksamheten vid organisationerna och vara en innovationskälla för att utveckla dem. Handboken kan också vara nyttig då en ny organisation grundas. Besvara vår enkät senast i slutet av april och medverka till handboken!