Bidra till en handbok för utlandsfinländska organisationer

Finland-Samfundet tar fram en handbok för utlandsfinländska organisationer. Tanken med handboken är att erbjuda redskap för verksamheten vid organisationerna och vara en innovationskälla för att utveckla dem. Handboken kan också vara nyttig då en ny organisation grundas.

I handboken vill vi samla uppgifter, anvisningar och rekommendationer så att de är behändigt, sammanfattat och praktiskt tillgängliga på ett enda ställe. En viktig del av boken består av bästa praxis. För detta behöver Finland-Samfundet hjälp av utlandsfinländska organisationer. Besvara vår enkät senast i slutet av april och medverka till handboken!