Avustukset ulkosuomalaisjärjestöille ja -medialle

Suomi-Seura jakaa avustuksia ulkosuomalaisjärjestöille sekä – medialle opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä määrärahasta. Kevään 2018 hakuaika päättyi 28.2.2018.
Järjestöavustushakemuksia tuli määräaikaan mennessä 117 kpl ja media-avustushakemuksia yhteensä 65.
Suomi-Seuran johtokunta vahvistaa avustuspäätökset kokouksessaan 11.4.2018, jonka jälkeen päätöksistä ilmoitetaan hakijoille.