Avtal om beviljande

Avtal om beviljande, användning och övervakning av användningen av och villkor för understöd

Skicka avtalet undertecknat och skannat till hanne.selin@suomi-seura.fi

Avtal om beviljande