Sunshine Coastin Suomalainen Ystävätuki i Australien

 

Glada fruar med fina hattar
Elegant finska fruar från Sunshine Coast, Australien

På soliga Sunshine Coast i Queensland i Australien verkar frivilligorganisationen Suomalainen Ystävätuki vars mål är att stöda, råda och hjälpa finländska seniorer samt arrangera exkursioner och tillställningar för dem.

År 2020 beviljade Finland-Samfundet oss organisationsbidrag till att undervisa seniorer i informationsteknik. Vi ansåg detta vara ytterst viktigt särskilt nu under coronaviruspandemin då vi ska undvika fysiska kontakter och det knappt reses mellan Finland och Australien.

Vi arrangerade undervisningen privat hemma hos seniorerna och därmed kunde också rörelsehindrade delta. Ansvarig var ett IT-proffs med lång erfarenhet och undervisningen var antingen på finska eller på engelska.

Vi hjälpte seniorerna också att välja ut, skaffa och installera utrustning såsom datorer, pekplattor, smartmobiler och smarta TV-apparater. Undervisningen fokuserade bland annat på webben, informationssökning, sociala medier, e-post och att överföra och sända fotografier. Den var individuell och seniorerna kunde be om undervisning enligt sina behov och intressen.

Projektet har berömts. Marja-Liisa, en finländsk senior som bor på Sunshine Coast, berättar som följer: ”Det datorstöd som föreningen erbjudit har varit oersättligt för mig. Eftersom programmet planerats så att undervisningen är individuell får alla just den hjälp de behöver. Att jag lärde mig nya färdigheter och kan nu hålla kontakt med mina systrar i Finland och England och prata med mina vänner runtom i världen har hjälpt mig att klara av denna svåra tid – särskilt mentalt. Dessutom har det varit uppmuntrande att jag kan diskutera med yngre generationen och förstår mig på termer som jag tidigare inte var medveten om. Därmed känner jag mig inte längre vara utanför. Jag är ytterst glad över att man i Finland insett behoven bland utlandsfinländska seniorer och att Finland-Samfundet därför finansierat detta viktiga datateknikprojekt. Ett stort tack till Finland-Samfundet.

Också Pia fick hjälp via projektet: ”Tidigare hade jag en mobil som jag använde endast för telefonsamtal. Nu har jag en smartmobil, pekplatta och smart-TV och använder dem varje dag. Detta var möjligt tack vare den hjälp jag fick med att välja ut, skaffa och använda dem. Min värld har utvidgats och jag är inte längre ”rädd” för att använda apparaterna. Dessutom vill jag gärna lära mig mer – jag är ju först novis. Tack till Finland-Samfundet för bidraget.”

Texten skrevs av Elli Hentunen på Sunshine Coastin Suomalainen Ystävätuki