Ansökan om special media bidrag

Ur finansieringsplanen bör framgå hur projektet kommer att finansieras, projektets totalkostnader och självfinansieringens andel.
Vid utlandsbetalningar bör kontouppgifterna uppges i sådan form att de lämpar sig för internationell banktrafik. För närmare uppgifter kontakta er bank.
Avtalet om beviljande, användning och övervakning av användningen och villkor för bidrag bifogas till ansökan. Avtalet måste läsas, undertäcknas, skannas och skickas till adressen [email protected] Du hittar avtalsformuläret på Finlands Samfundets hemsida på Ulkosuomalaisyhteisöt / Palvelut ulkosuomalaismedialle. Om du vill ha en kopia på ansökan skriv ut den innan du skickar den vidare.