Ansökan om bidrag

Vid utlandsbetalningar bör kontouppgifterna uppges i sådan form, att de lämpar sig för internationell banktrafik. Närmare uppgifter får ni genom er egen bank.
Ur finansieringsplanen bör framgå hur projektet kommer att finansieras, projektets totalkostnader och självfinansieringens andel.