AKTUELLT OM BREXIT

Uppdaterats 14 april 2021

På dessa sidor lägger Finland-Samfundet in aktuell information om konsekvenserna av brexit rörande utlandsfinländska privatpersoner. 

OBS! Vi försöker uppdatera dessa sidor regelbundet men rekommenderar att också följa direkt med myndighetssidor (se länkarna i slutet). Finland-Samfundet svarar inte för eventuella fel på dessa sidor.

I och med brittiska EU-utträdet den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågick till slutet av 2020. Under övergångsperioden tillämpade Storbritannien fortfarande EU:s regler och internationella avtal men efter den trädde flera nya bestämmelser i kraft. Den 9 juli 2020 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om de viktigaste förändringar som kommer att ske efter övergångsperioden oberoende av huruvida EU och Storbritannien uppnår ett avtal om sin framtida relation: Att göra sig redo för kommande förändringar – Meddelande om beredskapen i slutet av Europeiska unionens och Förenade kungarikets övergångsperiod (Europeiska kommissionen).

I december 2020 ingick Storbritannien och EU ett nytt handels- och samarbetsavtal som ska sörja för rättvis konkurrens och fortsatt samarbete på områden av gemensamt intresse: Handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien | Europeiska kommissionen (europa.eu)

Avtalet tillämpas provisoriskt till och med den 30 april 2021. Tanken är att fram till dess ska Europeiska parlamentet godkänna avtalen. Därefter fattar rådet – medlemsstaterna – ett slutgiltigt beslut om att anta dessa avtal som sedan träder definitivt i kraft.

En checklista av Europeiska kommissionen beskriver förändringar i relationen mellan EU och Förenade kungariket när vi övergår till tiden efter brexit: Brexit checklista Europeiska kommissionen.

Finländare i Storbritannien och brittiska medborgare i Finland – uppehållsrätt

Utträdesavtalet permanentade den uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet som EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i en EU-stat uppnått på basis av EU-rätt om de hade bosatt sig i Storbritannien eller EU-staten före den 1 januari 2021. De garanterades samma ställning och rättigheter som de hade enligt central EU-lagstiftning den 31 december 2020.

Fria rörligheten för EU-medborgare och brittiska medborgare som flyttat eller flyttar till den andres område efter den 31 december 2020 har upphört och deras inreserätt och rättigheter har begränsats.

Nästan alla finländska medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i Finland måste på nytt registrera sin uppehållsrätt hos en myndighet i hemvistlandet.

Finländska medborgare som bor i Storbritannien

Nästan alla finländska medborgare och deras familjemedlemmar bosatta i Storbritannien ska söka nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme om de vill stanna i Storbritannien. Detta system rör EU-medborgare och deras familjemedlemmar som anlänt till landet före den 1 januari 2021.

Alla finländska medborgare och deras familjemedlemmar bosatta i Storbritannien uppmanas att snarast söka nytt uppehållstillstånd via systemet om de inte redan gjort det och vill stanna i Storbritannien. Finländska medborgare och deras familjemedlemmar ska söka nytt uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme senast den 30 juni 2021.

Anvisningar för hur finländska medborgare kan registrera sin uppehållsrätt i Storbritannien:

Brittiska medborgare som bor i eller flyttar till Finland och uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

Uppehållsrätten för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar i Finland har ändrats från och med den 1 oktober 2020.

Migrationsverket har publicerat anvisningar för uppehållsrätt och fristerna för att söka uppehållsrätt.

Information om uppehållsrätt för brittiska medborgare finns också på sidorna för inrikesministeriet: Följderna av brexit för brittiska medborgare i Finland

Rörligheten mellan Storbritannien och Finland

Finländska medborgare som flyttar eller reser till Storbritannien

När övergångsperioden tog slut den 31 december 2020 upphörde fria rörligheten till Storbritannien för finländare. Därefter har inresan och rättigheterna för finländska medborgare som anländer till landet begränsats. På personer som reser in i landet tillämpas inresebestämmelserna för tredjelandsmedborgare. Längre vistelser kräver nu tillstånd.

Finländska medborgare kan dock fortfarande resa visumfritt till Storbritannien för en kort vistelse på högst sex månader. Även i fortsättningen godtas ett giltigt pass som resehandling.

Ytterligare uppgifter om att resa till Storbritannien och brittiska inresebestämmelserna:

Storbritannien har tagit i bruk ett nytt poängbaserat invandringssystem den 1 januari 2021. Flesta viseringsvägar såsom studievägen och visum för yrkesutbildade (Skilled Worker visa) har öppnats för ansökningar. Viseringsvägen för dem som avlagt högskoleexamen öppnas för internationella studenter sommaren 2021. Läs mer: Storbritanniens poängbaserade immigrationssystem: En introduktion för EU-medborgare | Gov.uk

Då du reser

Du ska beakta förändringar i gränskontroller, visumkrav för längre vistelser, sällskapsdjurspass, körkort, roamingavgifter och tullavgifter då du reser till och från Förenade kungariket. Om giltigheten av europeiska sjukvårdskortet och en reseförsäkringsrekommendation berättas mer under ’Brexit och social trygghet’.

Brexit och social trygghet

EU och Storbritannien ingick ett nytt handels- och samarbetsavtal den 24 december 2020. Avtalet innehåller bestämmelser om sociala tryggheten för dem som rör sig över gränserna efter den 1 januari 2021. I och med avtalet är rätten till sjukvård i stort och sätt den samma och jämställs Storbritannien med ett EU-land. Ett undantag är att söka sig till vård, vilket i fortsättningen kräver förhandstillstånd.

Europeiska sjukvårdskortet och reseförsäkring

När du rör dig mellan Finland och Storbritannien bestäms din rätt till vård på samma sätt från och med den 1 januari 2021 som före brexit. I och med nya avtalet jämställs Storbritannien till stor del med ett EU-land då det handlar om rätt till sjukvård. Detta innebär att om du vistas tillfälligt i Storbritannien kan du påvisa din rätt till vård med ett europeiskt sjukvårdskort som Finland beviljat eller ett intyg som tillfälligt ersätter det. Ett pass godkänns inte som ett intyg om rätt till vård om vården erhållits den 1 januari 2021 eller därefter. Har du själv varit tvungen att betala kostnader för medicinskt nödvändig vård i Storbritannien kan du söka ersättning antingen i Storbritannien eller hos FPA i efterhand.

Anländer du tillfälligt från Storbritannien till Finland kan du påvisa din rätt till vård i Finland med

  • ett europeiskt sjukvårdskort som Storbritannien beviljat,
  • ett intyg som tillfälligt ersätter europeiska sjukvårdskortet eller
  • ett kort som påminner om europeiska sjukvårdskortet och som Storbritannien beviljat personer som omfattas av utträdesavtalet.

Med dessa kort får du medicinskt nödvändig vård inom offentliga hälso- och sjukvården under en tillfällig vistelse i Finland. Du betalar dock normala klientavgiften. Läs mer: Rätten till sjukvård efter brexit.

Under nuvarande pandemin ska du inte förlita dig totalt på europeiska sjukvårdskortet utan absolut teckna en reseförsäkring. Kom ihåg att europeiska sjukvårdskortet inte täcker alla kostnader som eventuellt uppstår under resan – såsom en eventuell ny flygbiljett om du inte kan resa på grund av sjukdom eller karantän.

Hur brexit påverkar FPA-förmåner

På sina sidor redogör FPA för hur brexit påverkar dess förmåner såsom folkpensioner och studiestöd och rätten till sjukvård: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

Brexit och arbete utomlands

I samband med sociala tryggheten för personer som reser till Storbritannien tillämpas brittiska utträdesavtalet och via det EU-förordningen om social trygghet eller handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien beroende på när personerna börjat vistas eller arbeta i Storbritannien. Tillämpliga avtalet bestämmer vilket slags A1-intyg som kan beviljas personer som reser till Storbritannien och för hur länge.

Från och med den 1 januari 2021 tillämpas handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien på anställda som utstationeras i Storbritannien. Avtalet innehåller bestämmelser bland annat om

  • utstationerade anställda,
  • utstationerade egenföretagare,
  • personer som arbetar i flera länder,
  • flygpersonal,
  • tjänstemän och
  • sjömän.

Avtalet innehåller bestämmelser om vilket lands socialskyddslagstiftning som i varje enskilt fall tillämpas på personer som tillhör dessa persongrupper och arbetar i ett annat land. I regel tillämpas bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet på personer som flyttar från Finland till Storbritannien för att arbeta.

Efter den 1 januari 2021 kan bestämmelserna om samordningen av sociala trygghetssystem i utträdesavtalet fortfarande tillämpas under vissa förutsättningar. På basis av utträdesavtalet rör bestämmelserna om tillämpliga lagstiftningen enligt EU-förordningarna om social trygghet personer som omfattas av utträdesavtalet så länge som de utan avbrott befinner sig i en specifik gränsöverskridande situation som involverar både Storbritannien och EU samtidigt.

Läs mer: Tillämplig lagstiftning mellan Storbritannien och EU-länderna | Arbetspensionslagstiftningen (tyoelakelakipalvelu.fi)

Hur brexit påverkar arbetspensioner

Brexit påverkar inte utbetalningen av arbetspensioner från Finland. Bor du i Storbritannien och får arbetspension från Finland fortsätter utbetalningen som tidigare. Finländsk arbetspension betalas till hela världen och detta omfattar också Storbritannien trots brexit.

Ytterligare uppgifter:

Har du frågor om brexit och social trygghet kan du kontakta Pensionsskyddscentralen och/eller FPA i Finland och vid behov motsvarande myndigheter i Storbritannien för att ställa närmare frågor om hur brexit kommer att påverka din sociala trygghet.

Pensionsskyddscentralen – Kundtjänst 

FPA – Kundservice

Banktjänster

Banktjänsterna för finländare som bor i Storbritannien eller flyttar därifrån tillbaka till Finland har ändrats efter brexit. Förändringarna är bankspecifika så kontakta direkt din bank. Kom ihåg att utreda vad du kan göra i webbanken, huruvida banktjänsterna ändras (bl.a. kreditkort, fonder, placeringskonton) och huruvida det krävs en stadigvarande/tillfällig adress i Storbritannien / i Finland för att bibehålla banktjänster. Ytterligare ska du utreda hur brexit kommer att påverka framtida banktjänster – såsom att öppna nytt konto eller få nytt kreditkort.

Har din bank ännu inte informerat dig om förändringarna ska du själv kontakta din bank för att ta reda på vad som kommer att ändras eller redan har ändrats.

Tidningen Helsingin Sanomat skrev om temat i oktober och YLE i december 2020 (bägge på finska):

HS: Britanniassa asuvilta suomalaisilta lähtee brexitin takia osa pankkipalveluista

Isossa-Britanniassa asuvilta suomalaisilta saattaa katketa osa pankkipalveluista – etenkin luottokorttien toiminta voi päättyä | Yle Uutiset | yle.fi

Studier

Kostnaderna för studier i Storbritannien kan ändras eftersom studenter från annat håll än EU måste vanligen betala högre terminsavgifter. Av dem som kommer till Storbritannien för att studera krävs visum efter övergångsperioden. Ändringarna rör troligen endast nya examensstudenter som inleder eller redan inlett sina studier efter övergångsperioden. Ytterligare uppgifter om situationen finns bland annat i onlinetjänsten Universities UK (på engelska). Ytterligare uppgifter om hur brexit påverkar Erasmusstudenter finns på undervisningsministeriets webbsidor.

Köp på webben

När fria rörligheten upphörde mellan EU och Storbritannien den 1 januari 2021 ändrades momsen på och tullavgifterna för produkter. Detta ska du beakta till exempel då du köper på webben. Temat för Europainformationens Brexit-tips 3.0 är Köp i brittiska webbutiker. Kom ihåg att följa med serien Brexit-tips eftersom den innehåller praktiska exempel på hur brittiska EU-utträdet påverkar oss.

Ytterligare uppgifter och källor