AJANKOHTAISTA BREXITISTÄ: Mitä muuttuu vuoden 2021 alusta?

14.12.2020

Suomi-Seura päivittää tälle sivulle ajankohtaisia ulkosuomalaisia yksityishenkilöitä koskettavia asioita Brexitin seurauksista.

Huom! Pyrimme päivittämään sivulle uusimpia tietoja säännöllisesti, mutta suosittelemme, että seuraatte päivityksiä myös suoraan viranomaisten sivuilta (katso linkit tiedotteen lopussa). Suomi-Seura ei vastaa tiedotteessa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Britannian EU-eron (31.1.2020) myötä alkoi vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana Britannia sitoutui noudattamaan EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, mutta siirtymäajan jälkeen astuvat voimaan monet uudet säännöt, joista edelleen neuvotellaan ja jotka edelleen päivittyvät. Mitä muuttuu vuoden 2021 alusta? Suomi-Seura päivittää tälle sivulle ajankohtaisia ulkosuomalaisia yksityishenkilöitä koskettavia asioita Brexitin seurauksista.

Komissio antoi 9.7.2020 tiedonannon tärkeimmistä muutoksista, jotka tapahtuvat joka tapauksessa siirtymäkauden päättymisen jälkeen riippumatta siitä, pääsevätkö EU ja Britannia sopimukseen tulevasta suhteesta: Valmiina muutoksiin – tiedonanto valmistautumisesta siirtymäkauden päättymiseen Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä (Euroopan komisso>).

On mahdollista, että joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen tiukasta neuvoteluaikataulusta johtuen.

Britanniassa asuvat suomalaiset ja Suomessa asuvat Britannian kansalaiset – oleskeluoikeus

Erosopimuksella turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamat EU-oikeuteen perustuvat oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Britanniaan/EU-maahan ennen 1.1.2021. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan.

Toistensa alueelle 31.12.2020 jälkeen muuttavien EU-kansalaisten ja Britannian kansalaisten vapaa liikkuvuus päättyy ja heidän maahantuloon ja oikeuksiinsa tulee rajoitteita.

Lähes jokaisen (lue: Britanniassa asuvan Suomen kansalaisen ja Suomessa asuvan Britannian kansalaisen) tulee kuitenkin rekisteröidä oleskeluoikeutensa uudelleen asuinmaan viranomaisen kanssa.

Britanniassa asuvat Suomen kansalaiset

Lähes kaikkien Britanniassa asuvien Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tulee hakea uutta oleskelulupaa EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmän kautta, jos he haluavat jatkaa asumistaan Britanniassa 31.12.2020 jälkeen. EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmä koskee ennen 1.1.2021 maahan saapuneita EU-kansalaisia ja heidän perheenjäseniään.

Kaikkia Britanniassa asuvia Suomen kansalaisia ja heidän perheenjäseniään kehotetaan hakemaan uutta oleskelulupaa EU Settlement Scheme -järjestelmän kautta mahdollisimman pian, jos sitä ei ole aiemmin tehty ja tarkoitus on jatkaa oleskelua Britanniassa 31.12.2020 jälkeen. Tämän hetken tietojen mukaan Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tulee tehdä hakemus uudesta oleskeluluvasta EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmän kautta 30.6.2021 mennessä.

Ohjeet oleskeluoikeuden rekisteröinnistä Suomen kansalaisille Britanniassa:

Suomessa asuvat tai Suomeen muuttavat Britannian kansalaiset ja erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus

Suomessa olevien Ison-Britannian kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oleskeluoikeuksiin on tullut muutoksia 1.10.2020 alkaen.

Seuraa Maahanmuuttoviraston antamia ohjeita oleskeluoikeuksista ja niiden hakemiseen liittyvistä määräajoista.

Ohjeet Britannian kansalaisen oleskeluoikeuden hakemisesta löytyvät alla olevista linkeistä:

Liikkuvuus Britannian ja Suomen välillä

31.12.2020 jälkeen Britanniaan muuttavat tai matkustavat Suomen kansalaiset

Siirtymäkauden päätyttyä 31.12.2020 suomalaisten vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyy ja maahan tämän jälkeen saapuvien Suomen kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin tulee rajoituksia. Tällöin maahantulijaan sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä.

Britannian hallitus on ilmoittanut uudistavansa maahanmuuttojärjestelmäänsä. Tämän hetken tietojen mukaan uusi maahanmuuttojärjestelmä astuisi voimaan 1.1.2021, mutta tarkempia tietoja odotetaan. EU ja Britannia neuvottelevat maahanmuuttoon liittyvistä tarkemmista yksityiskohdista ja lisätietoa annetaan tilanteen selkeytyessä.

Tämän hetken tiedon mukaan Suomen kansalaiset voivat kuitenkin matkustaa 1.1.2021 alkaen Britanniaan viisumivapaasti lyhyttä oleskelua varten. Matkustusasiakirjana hyväksytään jatkossakin voimassaoleva passi. Lue lisää: Britannian maahantulosäännöksistä EU-eron jälkeen (eng).

Lisätietoja Britannian maahantulosäännöistä löydät täältä: Entering the UK

Matkustaessa huomioitavaa

Matkustajien olisi otettava huomioon muutokset, jotka koskevat rajatarkastuksia, mahdollisia tulevia viisumivaatimuksia, lemmikkieläinpasseja, ajokortteja, verkkovierailumaksuja (roaming) ja tullimaksuja, kun he matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. EU-sairaanhoitokortin voimassaolosta ja matkavakuutussuosituksesta enemmän seuraavassa kappaleessa ’Brexit ja sosiaaliturva’.

Brexit ja sosiaaliturva

EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia mm. yhteistyöjärjestelyistä koskien sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista henkilöiden tulevan liikkumisen varalta. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä 1.1.2021 alkaen. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Tiukan neuvotteluaikataulun takia saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sosiaaliturva- ja sairaanhoito-oikeuksien osalta kansallisten lainsäädäntöjen varaan. Tällöin esimerkiksi Britanniaan matkustavien kansalaisten on varauduttava ottamaan yksityinen vakuutus kattamaan äkillisestä sairastumisesta aiheutuvia kustannuksia.

EU-sairaanhoitokortti ja matkavakuutus

EU ja Britannia neuvottelevat sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä edelleen. Tällä hetkellä ei siis kannata jäädä EU-sairaanhoitokortin varaan 1.1.2021 alkaen Britanniaan matkatessa tai Britanniassa asuvan ulkosuomalaisen Suomeen matkustaessa, vaan matkavakuutus kannattaa ehdottomasti hankkia. Kela päivittää sivuilleen tietoa heti, kun neuvotteluissa edetään: Tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin 

Jos tarkoituksesi on matkustaa joululomalla Britanniasta Suomeen ja oleskelusi Suomessa jatkuu tammikuulle asti (tai vastaavasti Suomesta Britanniaan), muista matkavakuutus. Britannian myöntämä EU-sairaanhoitokortti on voimassa tämän vuoden loppuun, mutta kun Britannia lähtee EU:n sisämarkkinoilta 1.1.2021 Britannian Eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttö päättyy 31.12.2020, jollei muusta järjestelystä päästä sopuun. EU ja Britannia neuvottelevat sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä edelleen. Matkavakuutus kannattaa siis ehdottomasti hankkia. Kela päivittää sivuilleen tietoa heti, kun neuvotteluissa edetään: Tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin

Vallitsevassa maailmantilanteessa, kannattaa matkavakuutus ottaa koko matkan ajaksi (vaikka matka alkaisi jo joulukuussa), ottaen huomioon, ettei EU-sairaanhoitokortti kata kaikkea matkan aikana mahdollisesti aiheutuvia kuluja, kuten mahdollista uutta lentolippua, jos sairastumisen takia ei pääsekään matkustamaan.

Suomessa kotikunta järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveyspalvelut. Tästä syystä Britannian kansalaisten tulisi huolehtia ennen siirtymäkauden päättymistä, että heidän EU-oleskeluoikeutensa on rekisteröity ja varmistaa Digi- ja väestötietovirastosta, että heidän kotikuntansa on merkitty väestötietojärjestelmään. EU-oleskeluoikeuteen perustuvien rekisteröintien vaihtamisesta hakemuksella erosopimuksen mukaisiin oleskeluoikeuksiin on tietoja sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla:

Brexitin vaikutukset sisäministeriön hallinnonalalla (intermin.fi)
Maahanmuuttovirasto: Brexit (migri.fi)

Brexitin vaikutukset Eläketurvakeskuksen palveluihin

Eläketurvakeskuksen sivuilta löytyy lisätietoa brexitin vaikutuksista mm. työeläkkeisiin: Eläketurvakeskus: Brexit vaikuttaa palveluihimme (etk.fi)

Brexitin vaikutukset Kelan etuuksiin

Kelan verkkosivuilta löytyy tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin, kuten kansaneläkkeisiin ja opintotukeen sekä tietoa sairaanhoito-oikeuksista: Tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin (Kela.fi)

Brexitin vaikutukset vapaaehtoisiin vakuutuksiin ja lisäeläkkeisiin

Finanssivalvonnan verkkosivuilta löytyy tietoa brexitin vaikutuksista vapaaehtoisiin vakuutuksiin ja lisäeläkkeisiin: Uutinen 20.3.2019: Brexitin haittavaikutukset vakuutuksenottajille ja vakuutetuille tulee minimoida (Finanssivalvonta)

Ulkomaantyö ja eläkkeet

 Vuoden 2020 loppuun kestävän siirtymäkauden aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta. Nykysäännöillä jatkaminen vuoden 2020 ajan tarkoittaa muun muassa sitä, että Britanniaan lähtevälle lähetetylle työntekijälle voidaan antaa edelleen hakemuksesta A1-todistus. Myös työeläkkeet maksetaan normaalisti Britanniaan, sekä Britanniaan kertynyt eläke maksetaan Suomeen EU-sääntöjen mukaisesti.

1.1.2021 jälkeen, kun siirtymäaika päättyy, sovelletaan EU:n ja Britannian välillä liikkuviin henkilöihin erosopimusta. Erosopimusta voidaan soveltaa 1.1.2021 jälkeen henkilöihin, jotka ovat edelleen rajat ylittävässä tilanteessa EU:n ja Britannian välillä, esimerkiksi lähetettyinä työntekijöinä.

Ennen 31.12.2020 myönnetyt A1-todistukset ovat voimassa normaalisti siirtymäkauden ajan. Jos todistus on haettu ja myönnetty ajalle, joka jatkuu 1.1.2021 jälkeen, on se voimassa A1-todistuksella merkityn ajan. Todistusta voidaan hakea myös takautuvasti.

Jotta A1-todistus voi olla voimassa 1.1.2021 jälkeen, tulee henkilön tilanteeseen soveltua erosopimus sekä hänen olla edelleen rajat ylittävässä tilanteessa. Lisää näistä edellytyksistä voit lukea kohdasta Työeläkelakipalvelun ohjeesta.

Jos henkilö ei täytä erosopimuksen edellytyksiä, ei hänelle lähtökohtaisesti voida enää 1.1.2021 jälkeen myöntää A1-todistusta Britanniaan. Tällöin työhön sovelletaan Suomen ja Britannian kansallisia lainsäädäntöjä.

Vuoden 2020 aikana EU ja Britannia ovat neuvotelleet tulevista suhteista, muun muassa maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvasta. Neuvottelut ovat edelleen kesken.

Brexitin vaikutus Suomen maksamiin työeläkkeisiin: Jos asut Britanniassa ja saat Suomesta työeläkettä, brexit ei vaikuta työeläkkeesi maksamiseen. Työeläkkeet maksetaan Suomesta kaikkialle maailmaan, eli myös Britanniaan riippumatta brexitistä.

Lisätietoja: Brexit voi vaikuttaa palveluihimme (Eläketurvakeskus)

Jos sinulla on kysyttävää brexitistä ja sosiaaliturvasta, voit olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen ja/tai Kelaan Suomessa, ja tarvittaessa vastaaviin viranomaisiin Britanniassa ja tiedustella tarkemmin brexitin vaikutuksesta sosiaaliturvaasi. Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelu: Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelu Kelan asiakaspalvelu: Kelan asiakaspalvelu

Pankkipalvelut

Britanniassa asuvien suomalaisten ja Suomeen Britanniasta paluumuuttaneiden pankkipalveluihin tulee joitain muutoksia Brexitin jälkeen. Muutokset ovat pankkikohtaisia, joten kannattaa olla suoraan yhteydessä omaan pankkiin. On hyvä selvittää, mitä asiointia voi tehdä verkkopankissa, tuleeko tämänhetkisiin pankkipalveluihin (kuten luottokorttien käyttöön, rahastoihin, sijoitustileihin) muutoksia ja vaaditaanko pankkipalvelujen säilymiseen vakinaista/tilapäistä ositetta Britanniassa. Lisäksi kannattaa selvittää, miten brexit vaikuttaa tuleviin pankkipalveluihin (kuten uuden tilin avaamiseen tai uuden luottokortin hankintaan).

Mikäli oma pankki ei ole vielä ottanut yhteyttä muutoksiin liittyen, kannattaa itse selvittää omasta pankista, mikä tulee muuttumaan 1.1.2021 alkaen.

Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta lokakuussa: HS: Britanniassa asuvilta suomalaisilta lähtee brexitin takia osa pankkipalveluista

Opiskelu

Britanniassa opiskelun kustannuksissa voi tapahtua muutoksia eron jälkeen, sillä tällä hetkellä yliopistot perivät EU:n ulkopuolisilta opiskelijoilta usein korkeampia lukukausimaksuja kuin EU-maista tulevilta. Britanniaan opiskelemaan saapuvilta vaaditaan viisumia siirtymäajan päätyttyä. Muutokset tulevat todennäköisesti koskemaan uusia tutkinto-opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa siirtymäajan päättymisen jälkeen. Lisätietoja ajankohtaisesta tilanteesta päivitetään muun muassa Universities UK -verkkopalveluun (eng). Lisätietoa brexitin vaikutuksista Erasmus-opiskelijoihin löytyy opetusministeriön verkkosivuilta.

Verkkokauppaostokset

Kun vapaa liikkuvuus EU-maiden ja Ison-Britannian välillä 1.1.2021 alkaen päättyy, tulee tuotteiden arvonlisäveroon ja tullimaksuihin muutoksia. Tähän tulee kiinnittää huomiota esim. verkkokauppaostoksia tehdessä. Eurooppatiedotuksen Brexit-niksit 3.0 aiheena on verkkokauppaostokset Britanniasta. Kannattaa seurata Brexit-niksit -juttusarjaa, jossa annetaan käytännön esimerkkejä Britannian EU-eron vaikutuksista kansalaisiin.

Lisätietoa ja lähteet

Lue lisää Brexit sopimusneuvotteluista sekä EU:n ja Ison-Britannian tulevaa suhdetta koskevista neuvotteluista sekä sen vaikutuksista kansalaisiin: