AJANKOHTAISTA BREXITISTÄ

0

Päivitetty 14.4.2021

Suomi-Seura päivittää tälle sivulle ajankohtaisia ulkosuomalaisia yksityishenkilöitä koskettavia asioita Brexitin seurauksista.

Huom! Pyrimme päivittämään sivulle uusimpia tietoja säännöllisesti, mutta suosittelemme, että seuraatte päivityksiä myös suoraan viranomaisten sivuilta (katso linkit tiedotteen lopussa). Suomi-Seura ei vastaa tiedotteessa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Taustaa: Britannian EU-eron (31.1.2020) myötä alkoi vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana Britannia sitoutui noudattamaan EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, mutta siirtymäajan jälkeen astuivat voimaan monet uudet säännöt. Komissio antoi 9.7.2020 tiedonannon tärkeimmistä muutoksista, jotka tapahtuvat joka tapauksessa siirtymäkauden päättymisen jälkeen riippumatta siitä, pääsevätkö EU ja Britannia sopimukseen tulevasta suhteesta: Valmiina muutoksiin – tiedonanto valmistautumisesta siirtymäkauden päättymiseen Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä (Euroopan komissio). 

Iso-Britannia ja EU solmivat joulukuussa 2020 uuden yhteistyö- ja kauppasopimuksen, jossa reilu kilpailu pyritään varmistamaan ja yhteistyötä jatketaan yhteisen edun mukaisilla aloilla: EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus | Euroopan komissio (europa.eu)

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 30.4.2021 saakka. Tarkoituksena on, että siihen mennessä Euroopan parlamentti ehtii antaa sopimuksille hyväksyntänsä. Tämän jälkeen neuvosto eli jäsenmaat tekevät vielä lopullisen päätöksen sopimusten hyväksymisestä ja ne tulevat lopullisesti voimaan.

Oheinen Euroopan komission tarkistusluettelo kuvaa EU:n ja Yhdistyneiden kuningaskuntien suhteen muutoksia brexitin jälkeiselle aikakaudelle siirryttäessä: Brexit tarkistusluettelo Euroopan Komissio.

Britanniassa asuvat suomalaiset ja Suomessa asuvat Britannian kansalaiset – oleskeluoikeus

Erosopimuksella turvattiin Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamat EU-oikeuteen perustuvat oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, mikäli he olivat asettuneet asumaan Britanniaan/EU-maahan ennen 1.1.2021. Heidän asemansa ja oikeutensa turvattiin sellaisina kuin ne olivat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan.

Toistensa alueelle 31.12.2020 jälkeen muuttaneiden tai muuttavien EU-kansalaisten ja Britannian kansalaisten vapaa liikkuvuus päättyi ja heidän maahantuloonsa ja oikeuksiinsa tuli rajoitteita.

Lähes jokaisen (lue: Britanniassa asuvan Suomen kansalaisen ja Suomessa asuvan Britannian kansalaisen) tulee rekisteröidä oleskeluoikeutensa uudelleen asuinmaan viranomaisen kanssa.

Britanniassa asuvat Suomen kansalaiset

Lähes kaikkien Britanniassa asuvien Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tulee hakea uutta oleskelulupaa EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmän kautta, jos he haluavat jatkaa asumistaan Britanniassa. EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmä koskee ennen 1.1.2021 maahan saapuneita EU-kansalaisia ja heidän perheenjäseniään.

Kaikkia Britanniassa asuvia Suomen kansalaisia ja heidän perheenjäseniään kehotetaan hakemaan uutta oleskelulupaa EU Settlement Scheme -järjestelmän kautta mahdollisimman pian, jos sitä ei ole aiemmin tehty ja tarkoitus on jatkaa oleskelua Britanniassa. Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tulee tehdä hakemus uudesta oleskeluluvasta EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmän kautta 30.6.2021 mennessä.

Ohjeet oleskeluoikeuden rekisteröinnistä Suomen kansalaisille Britanniassa:

Suomessa asuvat tai Suomeen muuttavat Britannian kansalaiset ja erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus

Suomessa olevien Ison-Britannian kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oleskeluoikeuksiin on tullut muutoksia 1.10.2020 alkaen.

Seuraa Maahanmuuttoviraston antamia ohjeita oleskeluoikeuksista ja niiden hakemiseen liittyvistä määräajoista.

Tietoa Britannian kansalaisen oleskeluoikeudesta löytyy myös sisäministeriön sivuilta: Brexitin vaikutukset Britannian kansalaisiin Suomessa.

Liikkuvuus Britannian ja Suomen välillä

Britanniaan muuttavat tai matkustavat Suomen kansalaiset

Siirtymäkauden päätyttyä 31.12.2020 suomalaisten vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyi ja maahan tämän jälkeen saapuvien Suomen kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin on tullut rajoituksia. Maahantulijaan sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä. Pidempiaikaista oleskelua varten tarvitaan lupa.

Suomen kansalaiset voivat kuitenkin edelleen matkustaa Britanniaan viisumivapaasti lyhyttä oleskelua varten, enintään kuudeksi kuukaudeksi. Matkustusasiakirjana hyväksytään jatkossakin voimassaoleva passi.

Lisätietoa matkustamisesta ja maahantulosäännöistä Britanniaan 1.1.2021 alkaen löydät alla olevista linkeistä:

Britannia on ottanut käyttöön uuden pisteperustaisen maahanmuuttojärjestelmän 1.1.2021 alkaen. Useimmat viisumireitit, kuten opiskelijaviisumireitti ja ammattityöntekijöiden viisumireitti (Skilled Worker visa), ovat avautuneet hakemuksille. Korkeakoulututkinnon suorittaneen viisumireitti avataan kesällä 2021 kansainvälisille opiskelijoille. Lue lisää: Ison-Britannian pisteperustainen maahanmuuttojärjestelmä: Tietoa EU-kansalaisille | Gov.ukAvautuu uudessa välilehdessä

Matkustaessa huomioitavaa

Matkustajien olisi otettava huomioon muutokset, jotka koskevat rajatarkastuksia, mahdollisia viisumivaatimuksia pidempiaikaiseen oleskeluun, lemmikkieläinpasseja, ajokortteja, verkkovierailumaksuja (roaming) ja tullimaksuja, kun he matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. EU-sairaanhoitokortin voimassaolosta ja matkavakuutussuosituksesta enemmän seuraavassa kappaleessa ’Brexit ja sosiaaliturva’.

Brexit ja sosiaaliturva

Iso-Britannia ja EU ovat solmineet 24.12.2020 uuden yhteistyö-ja kauppasopimuksen, joka sisältää säännökset siitä, miten 1.1.2021 alkaen rajojen yli liikkuvien sosiaaliturva määräytyy. Sopimuksen myötä sairaanhoito-oikeudet säilyvät pitkälti ennallaan ja Iso-Britannia rinnastetaan niiden osalta EU-maahan. Poikkeuksena tähän on hoitoon hakeutuminen, joka on jatkossa mahdollista ainoastaan ennakkoluvan kanssa.

EU-sairaanhoitokortti ja matkavakuutus

Kun liikut Suomen ja Ison-Britannian välillä, oikeutesi hoitoon määräytyy 1.1.2021 jälkeen samalla tavalla kuin ennen brexitiä. Uuden sopimuksen myötä Iso-Britannia rinnastetaan suurelta osin EU-maahan sairaanhoito-oikeuksien osalta. Tämä tarkoittaa, että jos oleskelet tilapäisesti Isossa-Britanniassa, voit osoittaa oikeutesi hoitoon Suomen myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai sen väliaikaisesti korvaavalla todistuksella. Passia ei hyväksytä hoito-oikeustodistuksena, kun hoito on annettu 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos olet joutunut itse maksamaan Isossa-Britanniassa saamasi lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset, voit hakea korvausta jälkikäteen joko Isosta-Britanniasta tai Kelasta.

Jos saavut tilapäisesti Isosta-Britanniasta Suomeen, voit osoittaa oikeutesi hoitoon Suomessa

  • Ison-Britannian myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla
  • eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella
  • eurooppalaista sairaanhoitokorttia muistuttavalla kortilla, jonka Iso-Britannia on myöntänyt brexitin erosopimuksen piiriin kuuluville.

Kaikilla edellä mainituilla korteilla saat tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana lääketieteellisesti välttämättömän hoidon julkisessa terveydenhuollossa asiakasmaksun hinnalla. Lue lisää: Sairaanhoito-oikeudet brexitin jälkeen.

Vallitsevassa pandemiatilanteessa ei kuitenkaan kannata jäädä EU-sairaanhoitokortin varaan, vaan myös matkavakuutus kannattaa ehdottomasti hankkia. Otathan huomioon, ettei EU-sairaanhoitokortti kata kaikkia matkan aikana mahdollisesti aiheutuvia kuluja, kuten mahdollista uutta lentolippua, jos sairastumisen tai karanteenin takia ei pääsekään matkustamaan.

Suomessa kotikunta järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveyspalvelut. Tästä syystä on tärkeää, että oleskeluoikeus on rekisteröity, ja varmistaa Digi- ja väestötietovirastosta, että kotikunta on merkitty väestötietojärjestelmään.

Brexitin vaikutukset Kelan etuuksiin

Kelan verkkosivuilta löytyy tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin, kuten kansaneläkkeisiin ja opintotukeen sekä tietoa sairaanhoito-oikeuksista: Tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin (Kela.fi)

Ulkomaantyö ja brexit

Iso-Britanniaan lähtevien henkilöiden sosiaaliturvaan sovelletaan Iso-Britannian erosopimusta ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetusta tai EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta, riippuen siitä, milloin henkilön oleskelu tai työskentely Iso-Britanniassa on alkanut. Sopimuksesta riippuu, millainen ja miten pitkäksi ajaksi A1-todistus Iso-Britanniaan lähtevälle henkilölle voidaan myöntää.

1.1.2021 alkaen Iso-Britanniaan lähteviin työntekijöihin sovelletaan EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksessa on määräyksiä koskien muun muassa

  • lähetettyjä työntekijöitä
  • lähetettyjä yrittäjiä
  • useassa maassa työskenteleviä
  • lentohenkilökuntaa
  • virkamiehiä sekä
  • merimiehiä

Edellä mainittuja henkilöryhmiä koskien on sopimuksessa määräyksiä siitä, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä toisessa maassa työskentelevään henkilöön kulloinkin sovelletaan. Lähtökohtaisesti 1.1.2021 jälkeen Suomesta Iso-Britanniaan töihin lähtevään henkilöön sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimuksen säännöksiä.

Siirtymäkauden jälkeen, 1.1.2021 alkaen, voidaan noudattaa erosopimuksen sosiaaliturvan koordinointia koskevia säännöksiä edelleen tietyin edellytyksin. Erosopimuksen perusteella EU:n sosiaaliturva-asetusten sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat säännöt soveltuvat erosopimuksen piirissä olevaan henkilöön niin kauan, kuin henkilön tilanne on erosopimuksen mukaisesti keskeytyksetön ja henkilö on edelleen rajat ylittävässä tilanteessa, eli tilanteessa, jossa on liityntä sekä Iso-Britanniaan että EU:hun.

Lue lisää: Sovellettava lainsäädäntö Iso-Britannian ja EU-maiden välillä | Työeläkelakipalvelu (tyoelakelakipalvelu.fi)

Brexitin vaikutukset työeläkkeisiin

Brexitin vaikutus Suomen maksamiin työeläkkeisiin: Jos asut Britanniassa ja saat Suomesta työeläkettä, brexit ei vaikuta työeläkkeesi maksamiseen. Työeläkkeet maksetaan Suomesta kaikkialle maailmaan, eli myös Britanniaan riippumatta brexitistä.

Lisätietoja:

Jos sinulla on kysyttävää brexitistä ja sosiaaliturvasta, voit olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen ja/tai Kelaan Suomessa, ja tarvittaessa vastaaviin viranomaisiin Britanniassa ja tiedustella tarkemmin brexitin vaikutuksesta sosiaaliturvaasi. Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelu: Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelu Kelan asiakaspalvelu: Kelan asiakaspalvelu.

Pankkipalvelut

Britanniassa asuvien suomalaisten ja Suomeen Britanniasta paluumuuttaneiden pankkipalveluihin on tullut muutoksia brexitin jälkeen. Muutokset ovat pankkikohtaisia, joten kannattaa olla suoraan yhteydessä omaan pankkiin. On hyvä selvittää, mitä asiointia voi tehdä verkkopankissa, tuleeko pankkipalveluihin (kuten luottokorttien käyttöön, rahastoihin, sijoitustileihin) muutoksia ja vaaditaanko pankkipalvelujen säilymiseen vakinaista/tilapäistä osoitetta Britanniassa/Suomessa. Lisäksi kannattaa selvittää, miten brexit vaikuttaa tuleviin pankkipalveluihin (kuten uuden tilin avaamiseen tai uuden luottokortin hankintaan).

Mikäli oma pankki ei ole vielä ottanut yhteyttä muutoksiin liittyen, kannattaa itse selvittää omasta pankista, mikä tulee muuttumaan tai on jo muuttunut.

Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta lokakuussa ja YLE joulukuussa 2020:

HS: Britanniassa asuvilta suomalaisilta lähtee brexitin takia osa pankkipalveluista 

Isossa-Britanniassa asuvilta suomalaisilta saattaa katketa osa pankkipalveluista – etenkin luottokorttien toiminta voi päättyä | Yle Uutiset | yle.fi

Opiskelu

Britanniassa opiskelun kustannuksissa voi tapahtua muutoksia, sillä yliopistot perivät EU:n ulkopuolisilta opiskelijoilta usein korkeampia lukukausimaksuja kuin EU-maista tulevilta. Britanniaan opiskelemaan saapuvilta vaaditaan viisumia siirtymäajan päätyttyä. Muutokset koskevat todennäköisesti uusia tutkinto-opiskelijoita, jotka aloittavat (tai ovat aloittaneet) opintonsa siirtymäajan päättymisen jälkeen. Lisätietoja ajankohtaisesta tilanteesta päivitetään muun muassa Universities UK -verkkopalveluun (eng). Lisätietoa brexitin vaikutuksista Erasmus-opiskelijoihin löytyy opetusministeriön verkkosivuilta.

Verkkokauppaostokset

Kun vapaa liikkuvuus EU-maiden ja Ison-Britannian välillä 1.1.2021 alkaen päättyi, tuli tuotteiden arvonlisäveroon ja tullimaksuihin muutoksia. Tähän tulee kiinnittää huomiota esim. verkkokauppaostoksia tehdessä. Eurooppatiedotuksen Brexit-niksit 3.0 aiheena on verkkokauppaostokset Britanniasta. Kannattaa seurata Brexit-niksit -juttusarjaa, jossa annetaan erilaisia käytännön esimerkkejä Britannian EU-eron vaikutuksista kansalaisiin.

Lisätietoa ja lähteet