90 år av finländskt förenings- och teaterliv i Toronto!

 

Finnish Social Club och teatern Toronton Suomalainen Teatteri har gett ut en vackert illustrerad och bra skriven 90-årshistorik som ger en bra tidsbild av livet och föreningsverksamheten bland finländska emigranter från tiden före kriget till idag. Boken innehåller intressanta och rentav lustiga berättelser om hur emigranterna anpassade sig till sin nya omgivning och hur föreningarna stärkte deras identitet, skapade samhörighetskänsla och hjälpte dem att integrera sig i kanadensiska samhället. Det ansågs vara ytterst viktigt att värna om och upprätthålla finländska kulturella traditioner i de nya förhållandena. Teaterfolkets otaliga pris och framgångar inom kanadensisk multikulturell teater presenteras fint i verket.
Historikens författare Irina Ilmokari är själv emigrant och har bott redan länge i Toronto. Hon satte sig in i historien och nuvarande förhållandena bland finländska emigranter. Irina berättar livfullt om emigrantlivet och erbjuder intressanta läsupplevelser inte endast för medlemmarna i föreningarna, utan också för släktingar och migrationsforskare i Finland. Boken bygger på personliga intervjuer och arkivmaterial hos föreningarna. Texten kompletteras av otaliga färgfotografier och tidningsklipp från olika decennier. Boken har skrivits på engelska och du kan snart köpa den i Finland-Samfundets nätbutik. Förfrågningar: irina9@sympatico.ca

Text: Irina Ilmokari Bilder: Bokomslag för boken Finnish-Canadian Social & Theatre Life