Suomi-Seura ry:n vuosikokous 30.9.2021

Suomi-Seura ry:n hallitus päätti siirtää vuosikokouksen pidettäväksi syksyllä 2021. 

Aika: 30.9.2021 klo 17 (UTC+2)
Paikka: Runeberginkatu 14-16, 3.krs A-siipi
c/o Aalto-yliopisto Töölö, 00100 Helsinki

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

  • hyväksytään kertomus vuoden 2020 toiminnasta ja tilinpäätös sekä
    tilintarkastuskertomus
  • vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus
  • käsitellään vuoden 2021 toimintasuunnitelma,
    vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Kokousasiakirjat lähetetään pyydettäessä sähköpostitse jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa äänivaltaisia ovat ennen edellisen vuoden loppua hyväksytyt jäsenet.
Jäsenellä, joka ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan vuosikokoukseen mennessä, ei ole äänioikeutta.

Kullakin henkilö- ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni.

Yhteisöjäsenten edustajilla tulee olla valtakirja.

Suomi-Seura ry:n hallituksen päätöksellä jäsenet voivat valtuuttaa asiamiehen edustamaan kokouksessa. Vuosikokouksessa järjestettävässä mahdollisessa äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä (Laki väliaikaisesta poikkeamasta 375/2021, 5 §).

Vallitsevassa pandemiatilanteessa ja kokoontumisrajoituksista johtuen seuran hallitus edellyttää ennakkoilmoittautumista ja mahdollisten valtakirjojen toimittamista viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta eli 16.9.2021 sähköpostitse:
[email protected]

Voit pyytää valmiin valtakirjapohjan meiltä: [email protected]

Pandemiatilanteen ja rajoitusten muuttuessa hallitus päättää tarvittavista muutoksista vuosikokousjärjestelyihin, seuraa kotisivujamme.

Tervetuloa!

SUOMI-SEURA RY:N HALLITUS