Suomi-Seura ry:n vuosikokous 2021

Suomi-Seura ry:n hallitus päätti siirtää vuosikokouksen pidettäväksi syksyllä 2021. Uusi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Aika ja paikka: Ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Seuraa kotisivujamme!

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

  • hyväksytään kertomus vuoden 2020 toiminnasta ja tilinpäätös sekä
    tilintarkastuskertomus
  • vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus
  • käsitellään vuoden 2021 toimintasuunnitelma,
    vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Kokousasiakirjat lähetetään pyydettäessä sähköpostitse jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa äänivaltaisia ovat ennen edellisen vuoden loppua hyväksytyt jäsenet.
Jäsenellä, joka ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan vuosikokoukseen mennessä, ei ole äänioikeutta.

Kullakin henkilö- ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni.

Yhteisöjäsenten edustajilla tulee olla valtakirja.

SUOMI-SEURA RY:N HALLITUS