Vad vill utlandsfinländska unga?
Besvara enkäten och bidra till att utveckla tjänsterna hos Finland-Samfundet rf

Vi vill utveckla tjänsterna hos Finland-Samfundet så att de motsvarar behoven bland unga så bra som möjligt. För detta behöver vi få veta av unga ute i världen vilken information de söker om Finland och hur enkelt det är att hitta information. Vilka medier använder unga och vilka tjänster vill de ha?
Är du 18–29 år gammal, är finländare eller har finländska rötter och bor utanför Finland eller har flyttat till Finland för högst ett år sedan – ta tillfället i akt och besvara enkäten. Du besvarar frågorna anonymt – deltagarna kan därmed inte identifieras. Det tar runt tio minuter att besvara enkäten. Den finns på finska, svenska och engelska. Du kan besvara enkäten ända till den 30 april 2019.
Ytterligare uppgifter: Outi Arvola, outi.arvola@suomi-seura.fi.
Klicka här för att komma till enkäten.