Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosille 2017 - 2021 koskee noin 1,6 miljoonaa suomalaista.

Suomi-Seura ry:n ja ulkosuomalaisparlamentin (USP) ensisijainen tavoite on ollut auttaa Suomen ulkopuolella asuvia Suomen kansalaisia säilyttämään yhteytensä Suomeen ja helpottamaan Suomeen paluuta. Tämä toteutui, kun kaksoiskansalaisuus hyväksyttiin vuonna 2003.

Hallitus on nyt tuomassa eduskuntaan tällä viikolla lakiesityksen, jonka mukaan suomalaiset voisivat menettää kansalaisuutensa, jos he syyllistyvät vakaviin rikoksiin. Hallituksen esityksen mukaisesti Suomen kansalaisuuden menettäminen voisi ainoastaan koskea kaksoiskansalaisia, sillä kansalaisuudettomaksi tekeminen ei ole mahdollista. Siten on tulkittavissa, että hallituksen esitys on kaksoiskansalaisia syrjivä ja siten perustuslain vastainen.

Ulkomailla asuu noin 300 000 Suomen kansalaista, joista äänioikeutettuja on noin 251 000. Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti katsovat, että kansalaisuus syventää ja lisää luottamusta sekä siteitä Suomeen ja on omiaan lisäämään yhteenkuuluvuutta, lojaliteettia ja integraatiota. Suomi-Seura ja USP katsovat, että nykyinen kansalaisuuslainsäädäntö palvelee hyvin maailmalla liikkuvia suomalaisia sekä Suomea kansainvälistyvässä ympäristössä.

Lue Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin koko lausunto Lausunto sisäministeriölle

Lue ja kuuntele SISU-radion (5.12.2018) juttu: Suomen hallitus esittää: vakava rikos voi viedä kansalaisuuden

Julkaistu 4.12.2018