100 askelta Suomen tulevaisuuteen: Kansanvalistusseura kutsuu ulkosuomalaiset Suomen juhlavuoden kansalaiskeskusteluihin

By | 28.12.2016

Kansanvalistusseura kutsuu ulkosuomalaiset rakentamaan maamme tulevaisuutta kansalaiskeskustelujen järjestäjinä.

Millainen haluamme Suomen olevan vuonna 2117? Tähän haetaan vastausta 100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hankkeessa, jossa järjestetään lähes 30 kansalaiskeskustelua ympäri Suomen, ulkosuomalaisten parissa, sekä verkossa. Yhdessä pohdimme, millaisen yhteiskunnan haluamme rakentaa ja etsimme keinoja yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi.

Suomen askeleet -kansalaiskeskustelussa ennakkoon ilmoittautunut joukko eri taustaisia ihmisiä keskustelee Suomen tulevaisuuteen liittyvästä kysymyksestä ja suunnittelee ratkaisunsa tuleville sukupolville. Pöytäkunnittain puhutaan hyvästä elämästä tulevaisuuden Suomessa yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Pohditaan sitä, miten tasataan mahdollista eriarvoisuutta ja rakennetaan siltoja erilaisten ihmisryhmien välille.

Keskustelun teemoihin johdattelee asiantuntijoiden alustus tulevaisuuden muutoksista. Menetelmänä toimii World Cafe-pöytäkeskustelu eikä keskustelijoiden tarvitse valmistautua ennakkoon.
Keskusteluista syntyneet ideat siirretään vuoden 2017 aikana nimettöminä verkkoon ja lopulta yhdessä valmistelemamme ideat luovutetaan keskustelupaikkakuntien ja koko maan poliittisille päätöksentekijöille. Tuloksia esitellään valtakunnallisissa tapahtumissa, ja aineisto on kenen tahansa hyödynnettävissä, muun muassa tutkimuksessa.

Hanketta koordinoi sivistysjärjestö Kansanvalistusseura, ja sen toteuttamisessa on mukana useita kansalaisjärjestöjä ja kansalaisopistoja lähes kaikista maakunnista sekä ulkomailta. 100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hanke on mukana Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmassa.
Mitä keskustelun järjestäminen vaatii järjestöltänne?

Kansanvalistusseura tarjoaa materiaalit, metodin ja tuen järjestäjälle.
Järjestäjän tehtäväksi jää käytännön järjestelyistä vastaaminen, keskustelun ryhmänohjaajien hankinta sekä tarvittaessa keskustelijoiden mukaan kutsuminen.

Hankkeen myötä järjestöllenne tarjoutuu mainio tilaisuus osallistua viralliseen juhlavuoden tapahtumaan ja samalla tuoda yhteen eri taustaisia ihmisiä keskustelemaan saman katon alle ja tuoda toimintaanne laajemmin tutuksi. World café -keskustelumenetelmää voi näppärästi hyödyntää myöhemmin omassa tulevassa toiminnassanne.

Kansalaiskeskustelun voitte toteuttaa valitsemanamme ajankohtana tammi-toukokuussa 2017.

Lisätietoja:
Anne Tastula
Projektisuunnittelija | Kansanvalistusseura
anne.tastula@kvs.fi
+358 40 152 3830

www.100askelta.fi
www.facebook.com/100askelta
@100askelta #100askelta

100askelta_logo_osoitteella_cmyk-005