Suomi-Seura


Finland-Samfundet


Finland SocietyRådgivning

Finland Samfundets rådgivare ger årligen tusentals personer råd i frågor som gäller flyttning till utlandet, boende utomlands och återflyttning till Finland. Om vi inte vet svaret på en fråga som bekymrar dig kan vi åtminstone säga vem du kunde vända dig till. Vår uppgift är att hjälpa dig hitta en lämplig informationskälla i hemlandet eller utomlands.


Två av våra rådgivare har specialiserat sig på frågor från personer i senioråldern.

Vi arrangerar kurser för morgondagens och dagens utlandsfinländare. För närmare uppgifter se "Seminarer och kurser".

Vi säljer och förmedlar broschyrer som det är värt att skaffa redan innan flyttlasset packas. På produktsidorna hittar du en lista på broschyrerna.

Vårt nätverk av stödpersoner i utlandet fungerar som en uppföljning av vår rådgivning. Stödpersonerna hjälper nyinflyttade i 20 länder på finska. Finland-Samfundets medlemmar får deras kontaktuppgifter genom vår rådgivningsservice.

Finland-Samfundets samarbetsjurist ger våra medlemmar råd i juridiska frågor, som gäller socialtrygget och arv- och dödsbofrågor.

För mera information, var vänlig och kontakta:

Rådgivningschef Hanne Selin

Rådgivare Maarit Hyvärinen