Suomi-Seura


Finland-Samfundet


Finland SocietyMedlemskap

Är du själv en finländare i världen, en emigrant? Är du intresserad av att jobba utomlands, studera som utbyteselev eller vill du veta mer om migration och frågor med anknytning till utlandsfinländare? Välkommen till Finland-Samfundet! Som medlem får du många förmåner bl.a. 
· rabatt på olika företags produkter och tjänster
· tidskriften Finlandsbron sex nummer per år
· rådgivning t.ex. om utflyttning och återflyttning
· kontakt med Finland skolor i utlandet och utlandsfinländare

Medlemsavgiften är i Finland 35 euro (familjemedlemmarna 17 euro) och i Sverige SEK 339,-/165,-. Till medlemmar bosatta i Finland eller Sverige sänder vi årligen en räkning, men du kan även betala med ett kreditkort (Visa, Eurocard, MasterCard) genom vår hemsida.
Du kan också betala din medlemsavgift till vår lokala representant. Uppgifter om medlemsavgiften i olika länder hittar du under respektive lokala representants kontaktuppgifter.

 

  Lokala representanter

  Betala medlemsavgift

  Adressändring

  Medlemsförmåner

  Våra kontaktuppgifter

  Personal

  Kontakta medlemssekreterare