Suomi-Seura


Finland-Samfundet


Finland SocietyFinlandsbron

Finlandsbron är Finland-Samfundets medlemstidning som utkommer sex gånger om året. Tidningen ger information om dagens Finland och skriver om frågor som intresserar utlandsfinländare samt presenterar utlandsfinländare på olika håll i världen. Utom den finska tidningen Suomen Silta innehåller varje nummer en bilaga på svenska eller engelska med det viktigaste artiklarna i översättning.


              Mediakortti