Suomi-Seura


Finland-Samfundet


Finland Society
Finland-Samfundet r.f. är intresse- och serviceorganisation för finländare som bor i utlandet, är på väg dit eller återvänder därifrån. Finland-Samfundet har mycket att erbjuda dig. Finland-Samfundet förmedlar en aktuell Finlandsbild till utlandet och informerar om utlandsfinländarna även i Finland.

Finland-Samfundet fördelar varje år betydande bidrag till utlandsfinländska medier och organisationer.

Finland-Samfundet som bildades 1927 har ett omfattande kontaktnät över hela världen. Som medlem i Finland-Samfundet har du tillgång till den kunskap som bygger på utlandsfinländarnas egna erfarenheter och får dessutom information från finländska kulturorganisationer, myndigheter och organisationer som främjar utrikeshandeln. 

Finland-Samfundet - ditt hem ute i världen.