Suomi-Seura


Finland-Samfundet


Finland SocietySuomi-Seuran ja USP:n lausunto koskien vaalilain muuttamista kirjeäänestyksen sallimiseksi ulkosuomalaisille

07.04.2017

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat antaneet lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta (kirjeäänestys). 

Lausunnossaan Suomi-Seura ry. ja ulkosuomalaisparlamentti arvostavat suuresti hallituksen ja oikeusministeriön pyrkimystä tukea ulkomailla asuvien ja väliaikaisesti siellä oleskelevien Suomen kansalaisten perustuslain takaamaa äänioikeuden käyttömahdollisuutta. Oikeus äänestää valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä on Suomen kansalaisen perusoikeus. Hallitusmuodon § 11:n 3:n momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on nimenomaan edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Kuten lakiesitys toteaa (HE kohta 2.6), muutoksella saatetaan ulkosuomalaiset yhdenvertaiseen asemaan äänestystilanteessa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=33c811eb-b047-49d8-bb7b-1138f36f7de4&respondentId=d5fcf1a0-fe3c-474f-a894-61213301d9d2 – siirry sivun alareunaan, ja klikkaa nuolta vihreän palkin oikeassa laidassa (Lausunnonantajia 19) - Suomi-Seuran lausunto on toisena.


Palaa