Suomi-Seura


Finland-Samfundet


Finland SocietyOpiskelemaan Suomeen

Opintopolku-portaalista löytyy tietoa Suomessa annettavasta koulutuksesta.

Opintopolun kautta haetaan

-ammatillisen koulutukseen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa

- korkeakoulujen yhteishaussa (ammattikorkeakoulut ja yliopistot)

- ammatillisiin opettajakorkeakouluihin

Näiden lisäksi Opintopolussa järjestetään hakuja kansanopistoihin ja muihin vapaan sisvistystön koulutuksiin.

www.opintopolku.fi (suomeksi)

www.studieinfo.fi (ruotsiksi)

www.studyinfo.fi (englanniksi; tiedoiltaan huomattavasti suppeampi kuin suomen ja englannin kieliset sivut)

Osa yliopistoista järjestää kansainvälille hakijoille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulukelpoisuuden ulkomailla, omat erillisvalinnat. Erillisvalintojen hakuajat ja hakutapa vaihtelevat koulutuksittain ja yliopistoittain. Tarkempia tietoja erillisvalinnoista voit kysyä yliopistoista.

Englanninkielisiin yliopisto-opintoihin hakeville tietoa on koottu:  www.universityadmissions.fi ja www.studyinfinland.fi 

Lupakäytännöt:

Jos et ole Suomen kansalainen, joudut mahdollisesti hankkimaan Suomeen muuttaessasi viisumin, oleskelulupan tai sinun on rekisteröitävä oleskeluoikeutesi Suomessa. Lisätietoa Maahanmuuttovirastosta.  

Opintotuki

Suomen kansalainen voi saada KELAn opintotukea Suomessa tapahtuvaan opiskeluun, vaikka hän ei olisi asunut Suomessa ennen opintojen alkua. Opiskelija, joka ei ole Suomen kansalainen ja joka muutta Suomeen opiskelutarkoituksessa, ei voi saada opintotukea Suomesta.

Suomeen pelkästään opiskelutarkoituksessa tulevia ei kuitenkaan yleensä pidetä Suomessa vakinaisesti asuvina, jolloin heillä ei ole oikeutta Kelan hoitamaan asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Selvitä tämä asia opiskelupaikkakuntasi Kelan toimistosta.  

Toisesta EU-maasta Suomeen opiskelemaan tulevan on haettava oman maansa sairaskassasta eurooppalainen sairaanhoitokortti. Toisen EU-maan  sairausvakuutus on voimassa myös Suomessa ja kortilla saa tarvittavan sairaanhoidon ja lääkkeet opiskelupaikkakunnalla Suomessa samoin ehdoin ja maksuin kuin suomalaiset. Ilma korttia joutuu maksamaan kaikista julkisista sairaanhoitopalveluista kulut täysimääräisinä.

Yliopisto-opsikelija, joka on maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun, on oikeutettu käyttämään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n terveyspalveluja. 

Asuminen

Perustietoa opiskelija-asumisesta Suomessa löytyy osoitteesta  www.opiskelija-asunnot.fi